Кафедра філософії

 

                  Коротка довідка про кафедру:

Кафедра філософії функціонує у складі навчально – наукового інституту  історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського з 01.09.2015 року.

Нині кафедра забезпечує філософсько-методологічну, науково-теоретичну та світоглядну підготовку студентів усіх  структурних підрозділів університету.

Мета кафедри – забезпечити філософські основи підготовки усіх спеціальностей вищезазначених підрозділів університету. Філософська культура вкрай потрібна майбутнім фахівцям, як з огляду вияву загальних суперечностей розвитку суспільства, так і з огляду специфіки їхньої подальшої дій діяльності. Філософія навчає передбачувати суперечності й відповідно розв’язувати їх, виходячи з того, що кожна людина як неповторна особистість повинна сама відшукати надійні та прийнятні засади життєвої самореалізації. Філософська культура особистості –  не самоціль, однак від рівня її  сформованості залежить наше майбутнє. Це спосіб гуманного мислення і ставлення до інших, відповідальність за себе й інших, діяльність, спрямована на утвердження найвищих цінностей: добра, любові, істини, краси.

Одним з головних напрямів діяльності кафедри є наукова робота.

Наукова тема кафедри : «Крос-культурні комунікації в контексті сучасного українського філософського дискурсу». Очікуваний результат: теоретична модель стратегії крос-культурних комунікацій в сучасному світі.

Форма представлення результату: колективна монографія, статті у фахових та наукометричних виданнях, тези доповідей на конференції.

            Кафедра забезпечує навчальний процес із 18 навчальних дисциплін: філософія, філософія науки, філософія освіти, аналітика  науковості, історія філософії, сучасна політична філософія, теорія пізнання та основі логічного мислення, соціологія, культурологія та світова культура, політична культура, політична етика, історія релігійних та етичних вчень, традиційна   логіка, національний характер та ментальність українців,  філософія науково – дослідницькоі  діяльності, історія української культури.

 

Номенклатура кафедри

 

Методична діяльність

 

Анотації вибіркових дисциплін на 2018-2019 н. р.

 

Наукова діяльність

 

 

            Склад кафедри:

Завідувач кафедроюдоктор філософських наук, професор Полянська Вікторія Іванівна;

Онофрійчук Олена Анатоліївна – кандидат філософських наук, доцент;

Шпачинський Ігор Леонідович – кандидат філософських наук, доцент;

Куриленко Тетяна Василівна – викладач;

Дулін Петро Георгійвич – доктор філософських наук, професор;

Димитрова В.Ф. викладач ( декретна відпустка).