Старєва Анна Михайлівна

Старєва А.М.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти .

Тема дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання» (2004)

Коло наукових інтересів: вища та післядипломна освіта; особистісно-орієнтований, компетентнісний та кластерний підходи в освіті; предметно-методична компетентність майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін.

 

е-mail: anna.starea@mail.ru

 

Основні публікації:

  1. Особистісно орієнтоване навчання як провідна ідея гуманістичної парадигми освіти// Розвиток психолого-педагогічних компетенцій учителя (порадник учасникам Всеукраїнського конкурсу «Учитель року») у 2 кн. Книга 2. : навч.-метод.посібник. – Миколаїв: ОІППО, 2011 – 124 с., с.5-21
  2. Розвиток шкільного суспільствознавства в Україні та підготовка вчителів до його викладання (ретроспективний аналіз) : навчально-методичний посібник / А.М.Старєва. – Миколаїв: ОІППО, 2011. – 144 с.
  3. Методика навчання історії: особистісно орієнтований підхід: навчальний посібник – Миколаїв: Вид-во „МОІППО”, 2011. – 310 с. Перевидання
  4. Методика навчання суспільствознавства [Текст] : навчально-методичний посібник / А. М. Старєва. – Миколаїв : Іліон, 2013. –– 484 с.
  5. Інтерактивна технологія навчання історії// Інноваційні технології на сучасному уроці [Текст] : навчально-методичний посібник / Старєва А.М., Нор К.Ф., Якименко С.І. та ін.. ; [за заг. ред.. К.Ф.Нор]. – Миколаїв : ОІППО, 2013. – 140 с., с. 14-27

Дисципліни:

  1. Теорія та методика навчання суспільно-політичних дисциплін,
  2. Методика і технології навчання історії у ВНЗ,
  3. Менеджмент в освіті,
  4. Регіональні стратегії розвитку освіти Миколаївщини.

Міжнародна діяльність: участь у закордонних наукових конференціях, семінарах.