Третякова Ольга Анатоліївна

Третякова О.А.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, старший викладач.

Спеціальність: 07.00.01 – історія України

Тема дисертації: «Польська національна меншина Півдня УСРР в 20-30-х рр. ХХ ст.»

Коло наукових інтересів: культурно-освітній розвиток населення Південної України; історія польського населення України.

Контактні дані:  е-mail: olga-tretyakova@mail.ua

Публікації:

  1. Польська національна меншина Півдня УСРР в 20-30-х рр. ХХ ст. // М.М. Шитюк, О.А. Третякова. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2014. – 342 с.
  2. Історичні місця розселення польського населення Півдня України // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Історичні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. М. М. Шитюка. – № 1 (39). – Миколаїв, 2015. – С. 25-30.
  3. Особливості освітнього розвитку польського населення Півдня України в 1920-х рр. // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – Вип. 18. – С. 232-237.
  4. Освіта як засіб комуністичного виховання польського населення Півдня України в 1920-х рр. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. Збірник наукових праць / за ред. проф. К. В. Балабанова. – Вип. 15. – Маріуполь : МДУ, 2016. – С. 148-155.
  5. Особливості створення та діяльності польських національних сільських рад Херсонського округу в міжвоєнний період // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Історичні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. М. Шитюка. – № 2 (42), листопад 2016. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – С. 70-76.

Дисципліни: