Гузенко Юрій Іванович

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент

 Спеціальність: 07.00.01 – історія України

 Тема дисертації: «Становлення та діяльність громадських благодійних об’єднань на Півдні України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Херсонської губернії)» (2004)

Коло наукових інтересів: Військова історія України, історія українського козацтва

 

е-mail: yuriy.guzenko@i.ua

 

Основні публікації:

  • Друга світова війна 1939 – 1945 рр.: український вимір. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 250 с. (співавтор проф. Шкварець В. П).
  • Військово-морське мистецтво українського козацтва (перша половина XVII ст.). Монографія. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 124 с.
  • Військова історія України. Навчально-методичний посібник. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 144 с.
  • Дії суден запорозької чорноморської та Лиманської гребної флотилій 7 червня 1788 р.: до проблеми відновлення подій // Zbiór raportóv naukowych: «Współczesna nauka. Nowy wyglad» (30.01.2015 – 31.01.2015). – Warszawa: Wydawca: Sp.z.o.o. «Diamond trading tour», 2015. – С. 21 – 24.

 

Дисципліни:

 

Міжнародна діяльність: Член Документаційного центру по дослідженню історії порохової фабрики м. Лібенау (ФРН)