Ніколаєв Ігор Євгенович

д.і.н. Ніколаєв І.Є.

Науковий ступінь, вчене звання: доктор історичних наук, в.о. професора

Спеціальність: 07.00.01 – історія України

Контактні дані: е-mail: igornikkolaev@gmail.com

Тема дисертації: “Ліквідація політичних партій і громадських об’єднань УСРР у 1920-х рр.: історико-правовий аспект”

Коло наукових інтересів: Ґенеза соціально-політичного розвитку України в 1920-х роках ХХ ст.

 

Публікації:

  • Комуністичне єдиновладдя в УСРР в 1920-х. рр.: Історико-правовий аспект.- Миколаїв: ФОП «Швець», 2013.- 436 с. (20 др.арк.);
  • Страницы социально-политической истории Украины в 20-40-е годы ХХ ст.- Германия. Саарбрюккен.- LAP LAMBERT Academic Publishing.- 2012.- 176 с. (7,5 др.арк.);
  • Николаев И. Е. Историко-правовые аспекты установления однопартийной системы в УССР. Характеристика, тенденции, анализ.- Германия. Саарбрюккен.- LAP LAMBERT Academic Publishing.- 2013.- 226 с. (9,5 др.арк.);
  • Тоталитаризм и сотрудники силових структур УССР в 20-40-е годы ХХ столетия. / Н. Шитюк. И. Николаев. – Германия. Саарбрюккен.- LAP LAMBERT Academic Publishing.- 2013.- 408 с.
  • Суспільство і влада в радянській Україні років непу (1921–1928). Колективна монографія. ‒ Том 1 / Відп. ред. С. Кульчицький; Авт. кол.: Л. В. Гриневич, С. В. Кульчицький, В. І. Марочко, І. Є. Ніколаєв. НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 2015.- 656 с.
  • Суспільство і влада в радянській Україні років непу (1921–1928). Колективна монографія. ‒ Том 2 / Відп. ред. С. Кульчицький; Авт. кол.: Л. В. Гриневич, С. В. Кульчицький, В. І. Марочко, І. Є. Ніколаєв. НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 2015.- 599 с.

 

Дисципліни: