Нефьодов Дмитро Валерійович

Науковий ступінь: кандидат історичних наук, в.о. доцента

Контактні дані: nefyodovdv@gmail.com

Коло наукових інтересів: новітня історія України, Друга світова війна, українське робітництво, історіографія історії України

 

Публікації:

  1. Нефьодов Д. Робітництво УРСР повоєнного двадцятиріччя (1946–1965 рр.) в історіографії : монографія. Миколаїв : Іліон, 2018. 404 с.
  2. НефьодовД. В. Історіографія робітництва УРСР повоєнного періоду: зародження та перші кроки дослідження проблеми // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. Вип. 48. С. 242–244. (Index Copernicus)
  3. НефьодовД. В. Робітництво УРСР у повоєнний період: зародження радянської історіографії теми (1946–1953 рр.) // Емінак: науковий щоквартальник. 2017. 1 (17) (січень–березень). Т. 3. С. 61–66. (Index Copernicus)
  4. НефьодовД. В. Відображення історії робітництва УРСР повоєнного двадцятиріччя (1946–1964 рр.) в радянській науковій літературі перебудовчого періоду (1985–1991 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. Вип. 49. С. 233–236. (Index Copernicus)
  5. НефьодовД. В. Новітня українська історіографія повсякденного життя робітництва УРСР (1946–1965 рр.) // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. Збірник наукових праць. Вип. 20. 2017. С. 97–103. (Index Copernicus)
  6. НефьодовД. В. Повоєнне робітництво УРСР (1946–1965 рр.) у сучасній російській історіографії // Емінак: науковий щоквартальник. 2018. № 1 (21) (січень–березень). Т. 2. С. 148–152. (Index Copernicus)
  7. Nefyodov D. The Ukrainian SSR postwar working class (1946–1965) in the evaluation of the sovietology in the west // Східноєвропейський історичний вісник. Дрогобич: Гельветика, 2018. Вип. 7. С. 160–172. (Index Copernicus)

 

Дисципліни: