Бундюченко Тетяна Вікторівна

к.і.н. Бундюченко Т.В.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, ст. викладач.

Спеціальність: 07.00.01 – історія України.

Контактні дані: kravetstanja@mail.ru

Тема дисертації: «Науково-просвітницька творчість та діяльність М. М. Аркаса»

Коло наукових інтересів: Ґенеза соціально-культурного розвитку Півдня України у ХІХ столітті: історико-культурний аспект.

 

Публікації:

 1. Бундюченко Т. В. Історія культури зарубіжних країн: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. В. Бундюченко. – Миколаїв, Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 312 с.
 2. Бундюченко Т. В. Становлення народницьких ідей у житті та діяльності М. М. Аркаса / Т. В. Бундюченко // «Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3-4 квітня 2015 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація», 2015. – 124 с. – С. 6-10.
 3. Бундюченко Т. В. Становлення народницьких ідей у житті та діяльності М. М. Аркаса / Т. В. Бундюченко // «Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3-4 квітня 2015 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація», 2015. – 124 с. – С. 6-10.
 4. Микола Миколайович Аркас. Шануємо пам’ять патріота України: Монографія. / Т. В. Бундюченко, В. П. Шкварець. – За заг. ред. В. П. Шкварця. – Миколаїв, «Іліон», 2012. – 282 с.
 5. Українська школа Миколи Аркаса // Т. В. Бундюченко. – Scientific and practical edition: Vienna, Austria, 27 July 2015. Publishing Center of The International Scientific Association “Science & Genesis”. – Prague, Czech Republic, 2015, 289 p. – Р. 65-68.
 6. Опера «Катерина» – найвизначніший музичний твір М. М. Аркаса // Т. В. Бундюченко. – COLLECTION OF CONFERENCE PAPERS International Scientific-Practical Conference «International Scientific Forum: Science and Practice in the Modern World» (13-14.07.2015, the United Kingdom, London). – London – 2015. – 84 р. – Р. 14-18. 

Дисципліни:

  • Історія та культура України,
  • «Історія України з найдавніших часів до середини ХІV ст.»
  • «Особливості культурно-освітнього розвитку Миколаївщини (ХVІІІ ст. – поч. ХХІ ст.)»
  • «Новітня історія України»