Ревенко Віра Валентинівна

к.і.н. Ревенко В.В.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, ст. викладач.

Спеціальність: 07.00.01 – історія України.

 

Тема дисертації: «Побут та дозвілля сільського населення Південної України в повоєнний період 1945- 1955 рр.».

 

Коло наукових інтересів: Проблеми українського селянства в повоєнні роки.

Контактні дані:verarevenko84@gmail.com

 

Публікації:

  • Відбудова закладів освіти Півдня України в повоєнний період (1944 – 1945 рр.)» // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки : збірник наукових праць / за ред. Проф. Миколи Шитюка. – №1(41), червень 2016. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – С. 40-43.
  • Соціальне становище селян Південної України в 1945 – 1951 рр. // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки : збірник наукових праць / за ред. Проф. Миколи – Шитюка. -№ , 2016. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – С.52-54 .
  • Організація навчально-виховної роботи в сільських школах Південної України в повоєнний період // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2016- Вип. 17. – С. 67-75.
  • Організація навчання працюючого сільського населення на Півдні України в повоєнний період// Емінак: науковий щоквартальник. – №2 (18). – 2017.- С.64-72.
  • Релігійна політика радянського уряду у перше повоєнне десятиліття (за матеріалами південних областей УРСР) // International research and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in the field of social sciences»: Conference proceedings, October 20-21, 2017, Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 224 pages. – Р. 28-30.

 

Дисципліни: