Морозан Олена Олександрівна

Науковий ступінь, вчене звання: викладач

Коло наукових інтересів: проблеми становлення та розвитку органів студентського самоврядування в Україні, питання студентського життя у новітній період, підготовка педагогічних кадрів на Миколаївщині і в Україні у 20-30-ті роки XX століття, давня історія України

 е-mail: elena.bz@gmail.com

Основні публікації:

  1. Позанавчальна діяльність майбутніх педагогічних працівників на Миколаївщині у 20-30-ті роки XX століття // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: Збірник наукових праць. – Випуск 21: Історичні науки. – Миколаїв: МДУ. – С. 268-278.
  2. Громадська діяльність вузівської молоді у 20-30-ті роки XX століття (на матеріалах Півдня України)//Українська державність: історія і сучасність: Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (28 листопада 2008 р.) / Під заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь – С. 91-93. (співавтор О.А. Согомонян).
  3. Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського: віхи історії (1913-2008) / Укл.: В.Д. Будак, Л.В. Старовойт, О.П. Хаєцький, С.В. Підопригора. – Миколаїв: ТОВ «Фірма «Іліон». – С. 13-23.
  4. Робота в органах студентського самоврядування як засіб розвитку духовних цінностей молоді // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Класичний університет як центр духовного розвитку особистості студента» (у друці).
  5. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Миколаївська обл. / ред. рада вид.: В.Г. Кремень (гол.) [та ін.] Київ. – С. 203-205.

 

Дисципліни:

Історія України (з найдавніших часів до середини XIV ст.)

Міжнародна діяльність: Участь у закордонних наукових конференціях, семінарах.