Ворчакова Ірина Євгенівна

Ворчакова І.Є.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат політичних наук, доцент

 Спеціальність: 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 Тема дисертації: «Жіночий рух у суспільно-політичному житті України: витоки, здобутки, проблеми та перспективи»

 Коло наукових інтересів: гендерна політика, регіональний лобізм, регіоналізм, регіональна політика

 

е-mail: vorchakova@ukr.net

 

Основні публікації:

 1. Жіночий рух у суспільно-політичному житті України. Монографія. – Миколаїв: вид-во МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. – 287 с.
 2. Гендерна політика: навч. пос. для студ. вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації / І.Є. Ворчакова. – Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2014. – 244 с.
 3. Політична географія: навч.-метод. пос. для студ. вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2015. – 255 с.
 4. Регіональна політична еліта: принципи структуризації та можливості лобіювання інтересів // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: Серія «Питання політології». – Харків, 2014 – Вип. 27 – № 1132. – С. 82-87.
 5. Регіональний лобізм як один з демократичних інститутів політичної системи США // Філософія та політологія в контексті сучасної культури. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара – 2014. – Вип. № 7. – С.267-272.

 

Дисципліни:

 1. Гендерна політика
 2. Політична географія та політична регіоналістика
 3. Політичні ідеології та елітарні концепції(Вибори та виборчі
  системи);
 4. Регіональна політика та розвиток територій
 5. Менеджмент електоральних кампаній
 6. Соціально-політичні студії:
  1. Політологія;
  2. Етнополітологія;

 

Міжнародна діяльність:

участь у міжнародному проекті «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах». Проект виконується за підтримки Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ПРООН. Фінансується ЄС.