Шкуренко Каміла Олексіївна

Шкуренко К.О.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат політичних наук, доцент

Спеціальність: 23.00.02 – Політичні інститути та процеси
Тема дисертації: «Проблеми партійної розбудови незалежної України у вимірах демократичних стандартів»

Коло наукових інтересів: охоплює спектр проблем, пов’язаних з феноменом ментальності та проблемами глобалізації, глобального управління, сценаріїв глобального розвитку

е-mail: sh_kamila@mail.ru

 

Основні публікації:

 1. Шкуренко К. О. Демократичні аспекти партійної розбудови України (з грифом МОНМС України). – Миколаїв: ПСІ КСУ, 2011. – 124 с.
 2. Шкуренко К. О.Визначення поняття «ментальність» у науковому дискурсі. – Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 72 (№5). – C. 349-353.
 3. Ніколаєнко Н. О., Орловський В. К., Шкуренко К. О. Партологія. Навчальний посібник. – Херсон: Грінь Д. С., 2014. – 334 с.
 4. Шкуренко К. О. Глобалізація і процеси трансформації національного державного суверенітету // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції«Тенденції розвитку України в контексті сучасних євроінтеграційних процесів». Київ, 5 грудня 2014 р. Ч. 1. – С. 15-18.
 5. Шкуренко К. А. Потребление как современный фактор глобализационных процессов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції«Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології». Херсон, 19-20 грудні 2014 р.

 

Дисципліни:

 1. Мас-медіа та політика;
 2. Теорія глобалізації;
 3. Теорія глобалізації (Європейський цивілізаційний процес);
 4. Соціально-політичні аспекти діяльності;
 5. Загальна теорія політики;
 6. Політологія;
 7. Соціально-гуманітарна політика(Етнополітологія);
 8. Історія та теорія політики;
 9. Політичні інститути та процеси;
 10. Політичні зв’язки з громадкістю;