Шличек Олександра Юріївна

Шличек О.Ю.

Науковий ступінь, вчене звання: старший викладач

Коло наукових інтересів: теорія і методика професійної освіти викладача юриспруденції; теорія правосвідомості та праворозуміння; сучасні інновації юридичної освіти.

е-mail: alya.shlychek.69@mail.ru

 

Основні публікації:
1. Шличек О.Ю. Навчально-методичний посібник «Земельне та екологічне право України (Частина 1)» з використанням інноваційних освітніх технологій/ Н.А. Сторчак, О.Ю. Шличек. — Миколаїв : МОІППО, 2008. —252 с. — (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18-Г-1140 від 21.05.08)).
2. Шличек О.Ю. Вплив новітніх інформаційних технологій на формування правосвідомості майбутніх учителів правознавства / О.Ю. Шличек // Январские педагогические чтения: актуальные проблемы модернизации образовательного процесса. — Симферополь, 2006. — С. 60–63.
3. Шличек О.Ю. Роль інноваційних психолого-педагогічних технологій у підготовці майбутнього вчителя правознавства / О.Ю. Шличек // Програма та тези ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні аспекти розвитку майбутнього фахівця». — Миколаїв, 2009. — С. 74–75.
4. Шличек О.Ю. Правознавство. Методика викладання для загальноосвітніх навчальних закладів: навчально-методичний посібник / О.Ю.Шличек, Г.В.Юркова, Є.В.Валькова. – Миколаїв: Іліон, 2013. – 400 с.
5. Шличек О.Ю. Правова свідомість в сучасному науковому дискурсі / О.Ю. Шличек // Науковий вісник Херсонського державного університету. — Випуск . — Херсон : Айлант, 2012.
6. Шличек О.Ю. Удосконалення чинного законодавства як фактор формування правової свідомості студентської молоді / О.Ю. Шличек // Вісник національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія». – Харків, 2012.
7. Шличек О.Ю. Феномен правової свідомості майбутнього вчителя правознавства: формування та фактори попередження деформації/ О.Ю.Шличек// Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: вчимося толерантності: збірник статей VIІ Міжн. наук.-прак. конф. та ХХІ Всеукраїнських педагогічних читань. – Миколаїв: МНУ, 2014. – 116 -131 с.

Дисципліни:
1. Теорія держави і права;
2. Теорія і методика навчання правознавства;
3. Земельне та екологічне право;
5. Сімейне та цивільне право.

 

Міжнародна діяльність:
участь у міжнародному науково-практичному конгресі економістів та юристів «The genesis of genius» (Geneva, Switzerland, January 31, 2014)
Співпраця з Університетом новітніх технологій, м. Лодзь, Польща (Угода між університетами на 2015-2020 р.р.), Співпраця в галузі наукової, навчальної та методичної роботи. Приймала участь у Міжнародному науково-практичному семінарі «Human rights in education» (Швеція), організаторами якої був факультет іноземної філології МНУ ім. В.О. Сухомлинського.