УВАГА !!! Додатковий набір для здобуття освітнього ступеня бакалавра, магістра і доктора філософії!

Додатковий набір для здобуття освітнього ступеня бакалавра (1-й курс на основі повної загальної середньої освіти)
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського оголошує додатковий набір на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти.

Додатковий набір для здобуття освітнього ступеня бакалавра (2-й курс з нормативним терміном навчання)
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського оголошує додатковий набір на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра денної і заочної форми навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі освітнього ступеня молодшого спеціаліста, бакалавра, освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеня магістра.

Додатковий набір для здобуття освітнього ступеня магістра

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського оголошує додатковий набір на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра денної і заочної форми навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі освітнього ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеня магістра.

Додатковий набір для здобуття освітнього ступеня доктора філософії

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського оголошує додатковий набір на навчання для здобуття освітнього ступеня доктора філософії денної і заочної форми навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі освітнього ступеня магістра.

Please follow and like us: