Про нас

DSC01841

У 2020 р. кафедра історії стала окремою навчально-науковою структурою факультету педагогіки та психології (з 2022 року – педагогічний факультет) Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. На сучасному етапі колектив кафедри продовжує кращі традиції підготовки висококваліфікованих спеціалістів, що формувалися й удосконалювалися в нашому навчальному закладі завдяки наполегливій праці знаної когорти викладачів-істориків протягом майже 50 років.

Основною метою діяльності кафедри є підготовка фахівців за всіма рівнями вищої освіти:

  • перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія);
  • другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія);
  • перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та археологія;
  • другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та археологія;
  • третій (доктор філософії) рівень вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та археологія;

Здобута за професійним спрямуванням освіта дозволяє випускникам реалізуватися в педагогічній, науково-дослідній діяльності та системі адміністративного апарату.

У складі кафедри працюють доктори історичних наук: Н. О. Рижева (завідувачка), В. А. Пархоменко, Н. М. Буглай,   Д. В. Нефьодов, кандидати історичних наук: Л. М. Хрящевська,  Г. М. Маринченко, старші викладачі К. В. Горбенко, О. І. Смирнов.

Колектив кафедри вважає найголовнішим завданням підготовку висококваліфікованих спеціалістів. В освітній процес упроваджуються сучасні технології, зокрема – проблемно-активного навчання, методи проєктів, роботи в малих групах, що дає можливість активізувати участь майбутніх спеціалістів в освітньому процесі.

Невід’ємним складником діяльності професорів, доцентів і викладачів кафедри є методична робота. Співробітники кафедри постійно працюють над забезпеченням студентів відповідними навчально-методичними посібниками, методичними рекомендаціями до вивчення того чи іншого курсу, написання курсових робіт, проходження практик. Спираючись на сучасні досягнення історичної й педагогічної науки, а також використовуючи власний досвід, професорсько-викладацький склад кафедри системно вдосконалює форми організації та ведення освітнього процесу. Важливим аспектом роботи в цьому напрямку є створення інноваційних методичних розробок і матеріалів, що спрямовані на застосування сучасних ІКТ, мобільних додатків та онлайн-платформ, зокрема через систему «Moodle» і «Google Classroom».

Організація навчальної та виробничої практики майбутніх фахівців відбувається на підставі угод із закладами освіти міста та області, Миколаївським обласним краєзнавчим музеєм, громадською спілкою «Рада національних товариств Миколаївської області», на базі лабораторії «Археології та етнології». Польова практика проходить на базі Пам’ятки археології фінальної бронзи «Дикий Сад», НІАЗ «Ольвія», острів Березань, експедиції Інституту археології НАН України.

Діяльність кафедри передбачає проведення широкого спектру наукової роботи та реалізацію комплексних досліджень історичного й етнічного розвитку Півдня України; всесвітньої історії, здійснення розкопок стародавніх пам’яток. Надзвичайно важливим і відповідальним завдання викладачів кафедри є дослідження історичної освіти в умовах створення інноваційного освітнього середовища згідно з вимогами сучасного освітнього процесу.

Результати наукових досліджень з актуальних проблем історії України, археології, етнології, всесвітньої історії, що є сферою наукових інтересів потужного колективу, висвітлюються в публікаціях, апробовані під час наукових конференцій, і, безпосередньо, під час викладання навчальних курсів для студентів університету.

Фахівці кафедри в різні роки були залучені до виконання досліджень у межах державних програм з увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн і політичних репресій у Миколаївській області, а також реалізації суспільно значущих пошуково-видавничих проєктів: «Реабілітовані історією. Миколаївська область», «Книга Пам’яті України. Миколаївська область», «Дороги війни». Колективом кафедри видано ряд наукових і методичних праць: «Миколаївщина: літопис історичних подій», «Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни», «Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932 – 1933 років. Миколаївська область», «Голод 1921–1923 років на території Миколаївщини», «Голод 1946–1947 років на території Миколаївщини», «Миколаївщина в новітній історії», «Німці Півдня України: історія і сучасність».

Підготовку студентів забезпечує лабораторія «Археології та етнології», що проводить археологічні дослідження стародавніх пам’яток регіону Степового Побужжя від бронзового віку до середньовіччя. Супровід навчання здійснюється на базі музею археології та етнографії. Експозиція музею репрезентує матеріальні предмети з основних стародавніх пам’яток регіону Степового Побужжя (Анетівка, Розанівка, Дикий Сад, Березань, Ольвія тощо) та етнографічні матеріали населення Півдня України XIX–XX ст. Науковці кафедри плідно співпрацюють з Регіональними ландшафтними парками й національними заповідниками. У межах укладених угод триває робота з провідними навчальними та науковими установами України та ЄС.

Викладачі кафедри організують міжнародні наукові конференції: «Аркасівські читання», «Історичні мідраші Північного Причорномор’я», у яких беруть участь знані науковці України, Польщі, Німеччини, Франції, Молдови, США, Білорусі, Греції, Грузії, Узбекистану та інших країн. Також представники професорсько-викладацького складу кафедри запрошуються до участі в телевізійних суспільно-політичних програмах, «круглих столах», дискусійних клубах. Упродовж роботи кафедри нею проводилися всеукраїнські науково-практичні конференції «Інтеграційні процеси в міжнародних відносинах: історія та сучасність», «Актуальні проблеми історії країн світу». З 2021 р. розпочато роботу над Усеукраїнською науково-практичною конференцією «Сучасна освіта: проблеми, реалії та перспективи».

Професорсько-викладацький склад підрозділу активно бере участь у роботі міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, форумів у Болгарії, Великобританії, Греції, Ізраїлі, Німеччині, Польщі, Чехії, Словакії, Японії, Данії, Норвегії, Словенії, Литві, Туреччині та ін.

Члени кафедри мають відзнаки:

Всеукраїнські: «За успіхи в науково-педагогічній діяльності» (Академії наук вищої освіти України); «Відмінник освіти України»; відзнака Президента України «За участь в антитерористичній операції»; Міністерства освіти та науки України за підготовку творчої та обдарованої молоді; Міністерства оборони України; «Почесний краєзнавець України»; лауреат премії Кабінету Міністрів України.

Обласні та міські: Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Миколаївської обласної державної адміністрації; міського голови; «Захисник Вітчизни» (Миколаївської обласної ради ІІ ступеня); премії імені М. М. Аркаса в номінації «Історичні, етнографічні, археологічні дослідження, охорона культурної спадщини»; «Городянин року» в номінації «Наука»; «Лідер Освіти» Миколаївська область; за заслуги перед містом Миколаєвом.

Гордістю кафедри є її випускники – висококваліфіковані фахівці, які працюють у закладах освіти та мають наукові здобутки – захистили кандидатські та докторські дисертації. Саме вони примножують науково-педагогічні традиції кафедри в Україні та за кодоном. Наші випускники Наталія Мерфі – у США, Ірина Фарелл – в Австралії, Богдан Кухаренко – у Польщі започатковують нові наукові школи, створюють кафедри, захищають дисертації та викладають історію в інших країнах світу, що доводить високий рівень і перспективність науково-педагогічного потенціалу кафедри історії.