Інформація про надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам закладів вищої освіти

Шановні випускники!!!!

Під час працевлаштування Ви маєте можливість отримати адресно-грошову допомогу.

Допомога надається випускникам вищих навчальних закладів (ОР «бакалавр», «магістр»), які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічногопрофілю та уклали на термін не менше як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою, надається одноразова адреснагрошовадопомога у п’ятикратномурозміріпрожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Випускники закладів вищої освіти денної форми навчання, які навчались за державним замовленням у державних та комунальних закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування, здобули ступінь магістра за спеціальностями галузі знань “01 Освіта/Педагогіка” або іншою спеціальністю і галуззю знань за освітньою програмою зі строком навчання 1 рік 4 місяці і завершили навчання у листопаді – грудні поточного календарного року, уклали відповідно до пункту 1 цього Порядку договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених органами управління освітою, включаються до списків одержувачів одноразової адресної грошової допомоги наступного календарного року.

Документи подається випускниками до 10 жовтня.

Для отримання одноразової адресної грошової допомоги необхідно подати такідокументи:

– заяву;

–договір про працевлаштування випускника вищого навчального закладу, який навчався за напрямом/спеціальністю педагогічного профілю за державним замовленням (у трьох примірниках за підписом та печаткою органу управління освітою (департаменту, управління, відділу, школи) та за підписом випускника);

– копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку, довідку (наказ)  про прийняття на роботу;

 • довідку з цього закладу освіти, яка підтверджує інформацію про те, що вони працюють на посаді педагогічного працівника, який забезпечує здобуття загальної середньої освіти;

–  копію паспорта;

–  копію ідентифікаційного коду;

–  копію документа про вищу освіту.

Нарахування допомоги здійснюється в університеті на підставі наказу.

Адресна грошова допомога надається один раз, в рік закінчення університету за ОР «бакалавр»  чи «магістр».

Документи подаються до відділу кадрів університету (каб. № 01.200).

Термін подання документів (відповідно до наказу МОН України).

Контактний телефон: (0512) 37-88-35.


Випускники, які завершили навчання за денною формою за кошти місцевого бюджету (2020 рік)

Випускники, які завершили навчання заденною формоюза кошти місцевого бюджету, здобули ступінь магістра зі строком навчання 1 рік 4 місяці у грудні 2019,освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, бакалавра або магістра у червні 2020 року за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або ступінь бакалавра, магістра за іншою спеціальністю і галуззю знань та уклали договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньоїабопрофесійної (професійно-технічної) освіти на строк не менше як три роки, мають право на отримання одноразової адресної грошової допомогиу п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Для отримання грошової допомоги необхідно:

 • при працевлаштуванні у закладизагальної середньоїабопрофесійної (професійно-технічної) освіти укласти договір про роботу на посадах педагогічних працівників на строк неменшеяк три роки;
 • подати до Університету наступні документи(до 10 жовтня 2020 року):
 • договір про працевлаштування (в 3-х примірниках);
 • заяву про надання одноразової адресної грошової допомоги;
 • ксерокопію паспорта (1, 2, 11 стор.);
 • ксерокопію картки платника податків;
 • ксерокопію наказу про прийняття на роботу;
 • ксерокопію трудової книжки з відповідним записом, завірену в установленому порядку (за основним місцем роботи);
 • для випускників, працевлаштованих у НВК «ДНЗ-ЗНЗ», також необхідно подати довідку про роботу в шкільному підрозділі цього закладу освіти.

Документи подаються за адресою:

м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, Відділ кадрів університету (каб. № 01.200)

(з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 12.45)

Додаткова інформація за телефоном: (0512) 37-88-35

Нормативні документи:

– Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 року № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів»;

– Наказ Міністерства освіти і науки України  від 19.12.2019 року № 1588 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти».


Інформація для випускників 2019 року

Випускники 2019 року денної форми навчання,

які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю за кошти місцевого бюджету, мають право на отримання одноразової адресної грошової допомоги у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Для отримання грошової допомоги необхідно:

 • при працевлаштуванні у закладизагальної середньої освіти та професійно-технічні навчальні заклади укласти договір про роботу на посадах педагогічних працівників на строк не менше як три роки;
 • подати до Університету наступні документи (до 10 жовтня 2019 року):

– договір про працевлаштування (в 3-х примірниках);

– заяву про надання одноразової адресної грошової допомоги;

– ксерокопію паспорта (1, 2, 11 стор.);

– ксерокопію картки платника податків;

– ксерокопію наказу про прийняття на роботу;

– ксерокопію трудової книжки з відповідним записом, завірену в установленому порядку (за основним місцем роботи);

– для випускників, працевлаштованих у НВК «ДНЗ-ЗНЗ», також необхідно подати довідку про роботу в шкільному підрозділі цього закладу освіти.

Документи подаються за адресою:

м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, Відділ кадрів університету (каб. № 01.200)

(з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 12.45)

Додаткова інформація за телефоном: (0512) 37-88-35

Нормативні документи:

– Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 року № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів»;

– Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.03.2016 року № 343 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю».


Випускникам 2018 року денної форми навчання

Випускники 2018 року денної форми навчання, які здобувають освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю за кошти місцевого бюджету, після завершення навчання мають право на отримання одноразової адресної грошової допомоги у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Для отримання грошової допомоги необхідно:

 • при працевлаштуванні у закладизагальної середньої освіти та професійно-технічні навчальні заклади укласти договір про роботу на посадах педагогічних працівників на строк неменшеяк три роки;
 • подати до Університету наступні документи (до 10 жовтня 2018 року):
 • договір про працевлаштування (в 3-х примірниках);
 • заяву про надання одноразової адресної грошової допомоги;
 • копію паспорта (1, 2, 11 стор.);
 • копію ідентифікаційного номеру;
 • копію наказу про прийняття на роботу;
 • копію трудової книжки з відповідним записом, завірену в установленому порядку (за основним місцем роботи);
 • для випускників, працевлаштованих у НВК «ДНЗ-ЗНЗ», також необхідно подати довідку про роботу в шкільному підрозділі цього закладу освіти.

Документи подаються за адресою:

м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, Відділ кадрів університету (каб. № 01.200)

(з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 12.45)

Додаткова інформація за телефоном: (0512) 37-88-35

Нормативні документи:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 року № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.03.2016 року № 343 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю».