Навчально-методична діяльність

Робочі програми навчальних дисциплін

Практична підготовка здобувачів освіти

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти


КУРСОВІ РОБОТИ

Курсова робота з історії 

Методичні рекомендації до написання курсових робіт

Курсова робота_ЗРАЗОК

Графік написання КУРСОВОЇ РОБОТИ_ІІ семестр

Тематика курсових робіт з Всесвітньої історії_ 3 курс

Курсова робота з методики викладання історії та суспільствознавчих дисциплін

Тематика курсових робіт зі Спеціальних історичних дисциплін


Графік проведення відкритих занять на 2021-2022 н.р.

Графік консультацій викладачів кафедри на 2021-2022 н.р.


Методичні семінари кафедри історії

Залучення професіоналів практиків, представників роботодавців


Навчально-методичні видання викладачів кафедри

ДИПЛОМНІ РОБОТИ МАГІСТРА