Методична діяльність

Вимоги до написання курсової роботи_Каф. історії та археології

Методичні рекомендації з дисциплін

метод. реком. до контр.роб.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ЗА КОЖНОЮ ТЕМОЮ ДИСЦИПЛІНИ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КРЕДИТНОГО КОНТРОЛЮ

Завдання для залишкового контролю (КР)

Завдання для підсумкового контролю

МЕТОД. РЕКОМ. ДО СЕМ. ЗАНЯТЬ

МЕТОД. РЕКОМ.Ї ДО ЛЕКЦІ. ЗАНЯТЬ

Метод. реком.курсових робіт

Методи. реком. диплом. робіт

НАУКОВА

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

СПИСОК ОСНОВНОЇ І ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

СПИСОК РЕКОМ. ЛІТЕРАТУРИ

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

Тема 1

Тема 2

ТЕМА 3

ТЕМА 4

ТЕМА 5

ТЕМА 6

ТЕМА 7

ТЕМА 8

ТЕМА 9

Темат. курс. і дипл. робот

Тести і завдання для самоконтролю

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ КУРС. РОБОТИ

Звіт за 2017-2018 н.р._Каф

Інноваційний проект (Археологія)

Виробнича етнологічна практика (1)

Етнографічна практика 3 курс

Музейна_практика

Практика археологічна_І курс

Практика камеральна

Практика польова (1)

ОПП_магiстратура_Археологiя

ОПП_магістратура Етнологія