Наукова діяльність

План науково-дослідної роботи на ІІ півріччя 2021 р.

План науково-дослідної роботи на І півріччя 2021 р.

Звіт кафедри про науково-дослідну роботу в 2020-2021 н.р.


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Підвищення кваліфікації, стажування викладачів

Участь у конференціях 

Публікації науково-педагогічних працівників кафедри

Виконання грантових програм, науково-дослідних госпдоговірних робіт


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

Наукові студентські гуртки

Наукові проблемні групи


МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Договори про співробітництво з науковими установами європейських країн