Наукова діяльність

План науково-дослідної роботи на І півріччя 2021 р.

Звіт кафедри історії про науково-дослідну роботу в 2020 році


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Підвищення кваліфікації, стажування викладачів

Участь у конференціях 

Публікації науково-педагогічних працівників кафедри

Виконання грантових програм, науково-дослідних госпдоговірних робіт


КОНФЕРЕНЦІЇ


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

Молоді вчені, докторанти, аспіранти


МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Договори про співробітництво з науковими установами європейських країн