Освітня програма “Історія та археологія” – ОС “Магістр”

Гарант освітньої програми – д.і.н., в.о.доцента  Нефьодов Дмитро Валерійович

e-mail: nefyodovdv@gmail.com


ВСТУП 2021 року (проєкт)

Освітньо-професійна програма (проєкт)

Навчальний план (проект)

Пропозиції та зауваження щодо змісту ОПП та НП просимо надсилати на адресу кафедри
istoria_arxeologia@ukr.net до 20.12.2020 р.


ВСТУП 2020 року

Освітньо-професійна програма (2020)

Навчальний план (1 курс)

Пропозиції та зауваження щодо змісту ОПП та НП просимо надсилати на адресу кафедри
departmentofhistorymnu@gmail.com до 22.12.2019 р.


РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Рецензія 1

Рецензія 2


РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

РП_Етнологiя (Теоретико-методологічні здобутки)_5 курс

РП_Етнонацiонал на полiтика в Українi_5 курс

РП_Кочовики середньовічної Європи. Хозарські старожитності_5 курс

РП_Соціально-рольовий статус чоловіка та жінки в історії_5 курс

РП_Сучасна історія України (1991-2020 рр.)_5 курс