Освітні програми

Освітні програми спеціальностей

Освітня програма “Середня освіта (Історія, правознавство)” – ОС “Бакалавр”

Освітня програма “Середня освіта (Історія)” – ОС “Магістр”

Освітня програма “Історія та археологія” – ОС “Бакалавр”

Освітня програма “Історія та археологія” – ОС “Магістр”

Освітньо-наукова програма “Історія та археологія” – ОС “Доктор філософії “