Освітньо-наукова програма “Історія та археологія” – ОС “Доктор філософії “

Гарант освітньої програми – д.і.н., професор   Рижева Надія Олександрівна

e-mail: ryzhevan@mdu.edu.ua


ПРОЄКТИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Освітньо-наукова програма (вступ 2022)

Пропозиції та зауваження щодо змісту ОНП та НП просимо надсилати на адресу кафедри istoria_arxeologia@ukr.net

Освітньо-наукова програма (вступ 2018)

Пропозиції та зауваження щодо змісту ОНП та НП просимо надсилати на адресу кафедри istoria_arxeologia@ukr.net


ВСТУП 2022 року

Освітньо-професійна програма (2022)

Навчальний план (2022)

Рецензія 1

Рецензія 2

Рецензія 3

Рецензія 4

Лист-підтримки


ВСТУП 2018 року

Освітньо-професійна програма (2021)

Навчальний план (2021)

Рецензія 1

Рецензія 2

Рецензія 3

Лист-підтримки


РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

1 курс (2022 рік вступу)

2 курс (2022 рік вступу)

3 курс (2022 рік вступу)

4 курс (2022 рік вступу)


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АСПІРАНТІВ

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в МНУ імені В.О. Сухомлинського

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) (Постанова КМУ від 23.03.2016 № 261)

Вимоги до оформлення дисертації (Наказ МОН від 12.01.2017 №40)

Порядок присудження ступеня доктора філософії (Постанова КМУ від 12.01.2022 №44)

Порядок розгляду повідомлень щодо порушення процедури захисту дисертації Апеляційним комітетом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти


ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЛЯ АСПІРАВНТІВ

Індивідуальний навчальний план аспіранта

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта

Річна атестація аспіранта (бланк)

Заява на відвідування дисциплін вільного вибору

Витяг кафедри бланк звіт аспіранта


КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ


ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ


ВІДОМОСТІ ПРО АСПІРАНТІВ