Освітньо-наукова програма “Історія та археологія” – ОС “Доктор філософії “

Гарант освітньої програми – д.і.н., професор   Рижева Надія Олександрівна

e-mail: ryzhevan@mdu.edu.ua


ПРОЄКТИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Освітньо-наукова програма (вступ 2023)

Освітньо-наукова програма (вступ 2022)

Освітньо-наукова програма (вступ 2021)

Освітньо-наукова програма (вступ 2020)

Освітньо-наукова програма (вступ 2019)

Пропозиції та зауваження щодо змісту ОНП та НП просимо надсилати на адресу кафедри istoria_arxeologia@ukr.net


РЕЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

Рецензія 1

Рецензія 2

Рецензія 3

Рецензія 4

Рецензія 5

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

2022

2021

2020

2019


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

2022

2021

2020

2019


РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АСПІРАНТІВ

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в МНУ імені В.О. Сухомлинського

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) (Постанова КМУ від 23.03.2016 № 261)

Вимоги до оформлення дисертації (Наказ МОН від 12.01.2017 №40)

Порядок присудження ступеня доктора філософії (Постанова КМУ від 12.01.2022 №44)

Порядок розгляду повідомлень щодо порушення процедури захисту дисертації Апеляційним комітетом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти


ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЛЯ АСПІРАВНТІВ

Індивідуальний навчальний план аспіранта

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта

Заява на обрання вибіркових дисциплін

Витяг кафедри бланк звіт аспіранта

Витяг факультету бланк звіт аспіранта


КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН


ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ


ВІДОМОСТІ ПРО АСПІРАНТІВ

Результати опитувань

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу та освітньої діяльності (січень 2023)

Аналіз анкетування здобувачів вищої освіти щодо дистанційної форми навчання (січень 2023)

Аналіз комплексного анкетування здобувачів (доктор філософії) (грудень 2021 р.)