Документи кафедри

Положення про кафедру історії МНУ імені В.О. Сухомлинського
Положення науково-дослідної лабораторії Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського «Археології та домодерної історії Півдня України»
Положення про лабораторію археології та етнології
Звіт кафедри про виконання навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи 2020-2021 н.р.