Внутрішня агенція із забезпечення якості вищої освіти

Голова агенції:
Господаренко Оксана Валеріївна, канд. істор. наук, доц.
Члени агенції:
Гузенко Юрій Іванович, канд. істор. наук, доц., відповідальний за спеціальність 032 Історія та археологія
Шкуренко Каміла Олексіївна, канд. політ. наук, доц., відповідальна за спеціальність 052 Політологія
Ревенко Віра Валентинівна, канд. істор. наук, ст. викл., відповідальна за спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)
Пилипчук Олександр, представник студради факультету