Внутрішня агенція із забезпечення якості вищої освіти

Голова агенції:
Господаренко Оксана Валеріївна, канд. істор. наук, доц.

Члени агенції:
Дмитрук Ірина Миколаївна  канд. юрид. наук, доцент кафедри історії

Шпачинський Ігор Леонідович канд. філос. наук, доцент

Горбенко Кирило Володимирович, ст. викладач кафедри історії та археології

Plan roboty Vnutr Agen