Шпачинський Ігор Леонідович

Шпачинський Ігор Леонідович Народився 25 жовтня 1961р. у м.Первомайськ Миколаївської обл. У 1979 р. вступив на механічний факультет Київського вищого танкового інженерного училища, яке в 1984 р. закінчив з відзнакою. В подальшому займав офіцерські посади в Повітряно-десантних військах. У 1993р. був направлений у розпорядження Міністерства оборони України на посаду викладача військової кафедри Миколаївського педінституту, практично відразу розпочавши наукову діяльність. За час викладання на військовій кафедрі має Відзнаки Міністерства оборони України за сумлінну працю по розбудові Збройних сил України і патріотичному вихованню молоді. У 2001р. нагороджений званням «Відмінник освіти України». Приймав участь у багатьох науково-практичних конференціях з тематики сутності процесу творчості. У жовтні 2006р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «соціальна філософія та філософія історії» у Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К. Д. Ушинського на тему «Творчий потенціал особистості і його реалізація в умовах трансформації суспільства». Підвищував кваліфікацію у Вищій школі філософії при Інституті філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України у 2011р. Звання доцента кафедри філософії отримав у 2011р. Протягом 2009-2015 рр. отримав 7 патентів на  винаходи і корисні моделі. Розробив і викладав нову дисципліну «Евристика» (Філософія творчості) для студентів механіко-математичного факультету. Проводить активну громадську роботу. З 2002р. є незмінним Президентом філософсько-літературного клубу «Позиція» м. Миколаєва, заснованого того ж року. Матеріали щомісячних засідань клубу розміщуються на інтернет-сторінці сайту Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки. Протягом багатьох років є керівником студентського наукового гуртка «Філософія-це наука про науку». Коло наукових інтересів: естетика, філософія творчості, філософські засади штучного інтелекту.

Наукові праці:

  1. Діалектика дотепності// Науковий вісник Чернівецького університету (філософія),2010р.- випуск № 512-513.-с.122-126.
  2. О некоторых философско-эвристических аспектах в деле создания искусственного интеллекта// Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, 2010р.- №900-І.-с.61-67.
  3. Евристика: Навчально-методичний посібник.-М: Видав.МНУ, 2010. – 54 с.

4.Творчий потенціал особистості в умовах трансформаційних змін в суспільстві»// Вісник Одеського національного університету, 2012.Том16.Випуск 11.Частина 2, Серія: психологія.- 175с.,с.169-174. 5. Деякі аспекти т.зв. «методологічного інструментарію» сучасної філософії освіти»// Журнал «Перспективи» м. Одеса, Півд.укр.держ.пед.університет, 2014,№3(61),2014р., с.98-104.

  1. «Іронія як інструмент творчості. //«Современные тенденции в науке и образовании / Współczesne tendencje w nauce i edukacji» (Сборник научных статей). Секция 23.Философские науки. ПОДСЕКЦИЯ 8. Эпистемология, философия и методология науки. Краков/Kraków, 2016. С.60-70.

7. Специфіка взаємодії науки та релігії на сучасному етапі// Науково-методичний журнал „Наукові праці. Серія: „Філософія” ЧНУ ім.. П.Могили .-2017.- с.66-72.

 

Дисципліни:

  1. Філософія освіти