Куриленко Тетяна Василівна

Куриленко Тетяна Василівна – викладач. Випускниця Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка (сучасний Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка). Спеціальність – філософія. Кваліфікація – філософ, викладач філософії (1988).

У 1996-2000 рр. навчалась у заочній аспірантурі Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

На посаді викладача кафедри Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського  почала працювати з  листопада 2010 року.

Викладає навчальні курси «Філософія», «Культурологія», «Політична культура та політична етика», «Історія української культури». . Є автором навчальних та робочих програм з цих дисциплін, розробником навчально-методичних комплексів з «Філософії» та «Історії української культури», «Культурології».

Щорічно приймає участь у науково-практичних конференціях міжнародного, всеукраїнського та міжрегіонального рівнів, має наукові публікації як у вітчизняних, так і закордонних виданнях. Активно керує науковою роботою студентів, які мають власні публікації із філософської та культурологічної проблематики. Заохочує студентів як гуманітарних, так й природничих дисциплін до наукових розвідок в галузі філософії.

Систематично займається профорієнтаційною та виховною роботою, багато років виконує обов’язки куратора студентської групи.

Коло наукових інтересів  складає дослідження аксіологічного виміру буття людини.

Публікації:

 1. Комунікативний вимір практичного розуму //Аркасівські читання: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 квітня 2012 р.) – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2012. – С. 361-363
 2. Утопічне мислення як соціокультурний феномен //Аркасівські читання: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 квітня 2013 р.) – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2012. – С. 13-15
 3. Смисл як проблема духовного виміру людського існування // Материали за 9-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», – 2013. Том 17. Философия. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С. 24-26
 4. Проблема гуманістичного виміру утопічної свідомості //Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. Журби М.А. – Частина І. – Луганськ:вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. –  С. 75-78
 5. Раціональність в контексті комунікативної філософії тези     Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. к. філос.н. Журби М.А. – Частина І. – Луганськ: ФОП Котова О.В., 2013. –  С. 105-107
 6. Духовность как феномен человеческого бытия //Актуальні питання, проблеми та перспективирозвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний і інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 81-82
 7. Етика дискурсу в контексті сучасного глобалізованого світу // Релігія, релігійність, філософія і гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос.н. Журби М.А. – Рубіжне: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 108-110
 8. Етика відповідальності в контексті комунікативної філософії // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос.н. Журби М.А. – Рубіжне: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 14-15.
 9. Етичні аспекти комунікативної філософії //Всеукраїнська науково-методична конференція «Могилянські читання – 2015: досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональнийаспекти»: [збірник тез]. – Том 3. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 98-100
 10. Поняття комунікативної компетентності в контексті етики дискурсу // Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Маріуполь, 04 листопада 2015 р. / Маріупольський державний університет; за заг. ред. Г. І. Батичко. – Маріуполь: МДУ, 2015. – С. 195-196
 11. Культура как диалог // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос.н. Журби М.А. – Рубіжне: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 38-40.
 12. Життєвий світ сучасної людини: методологічний аспект // Всеукраїнська науково-методична конференція «Могилянські читання – 2016: досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти»: [збірник тез]. – Том 4. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2016. – 124 с. – С. 54-56.
 13. Освіта в умовах глобалізації // Религия, религиозность, философия и гуманитаристика современном информационном пространстве: национальный и интернациональный аспекты:зб. наукових праць/за заг. ред. д. філос.н. Журби М.А. – Монреаль: СРМ «АSF», 2016. – С.37-39.
 14. Проблема культурної ідентичності в сучасному українському просторі //Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць/за заг. ред. д. філос.н. Журби М.А. – Частина І. – Монреаль: СРМ «АSF», 2017. – С.73-76.

Проблема цінностей в контексті постіндустріального суспільства . ХІV Міжнародна науково-практична конференція«Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти»20-21 травня 2017 р.

 

 

Дисципліни:

 1. Культурологія та світова культура;
 2. Політична культура;
 3. Культурологія;
 4. Політична культура та політична етика.