Наукова діяльність

5.1. План НДР кафедри на 2018 р.

5.2. Список молодих вчених

5.3. Наукова робота студентів (публікації за 2017 р.)

5.4. Публікації викладчів кафедри за 2017 р. (у зарубіжних виданнях)

5.4. Публікації викладчів кафедри за 2017 р.

5.5. Результати НДР кафедри за наказом № 266

5.6. Наукове співробітництво із закордонними організаціями

ЗВІТ НДР 2018

Наукова робота студентів (публікації за 2018 рік).

Публікації викладчів кафедри за 2018 рік