Хрящевська Людмила Михайлівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент

Спеціальність: 07.00.01 – історія України

 Тема дисертації: «Господарства німецьких колоністів Південної України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.» (2008)

 Коло наукових інтересів: Етносоціальні зміни в Україні; Українська етнологія в європейському контексті, актуальні проблеми етнологічної науки, етнонаціональна політика в Україні.

е-mail: Ludahryashev30@gmail.com

Список наукових публікацій

Основні публікації:

  • Динаміка чисельності населення України в 1989-2001 роках. Zbior raportow naukowych Aktualne naukowe problemy. 29.06.14-30.06.2014 Rozpatrzenie, decyzja, praktyka. Сборник научных докладов Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика. – Wroclaw. – Часть 6. – С. 31-36.
  • Стан нормативно-правового забезпечення відносин соціального захисту в Україні в кінці ХХ ст. – Zbior raportow naukowych. Projekty naukowe. – 27.02.2015-28.02.2015. – Sopot. – 2015. – Часть 6. – С. 8-11.
  • Взаємозв’язок демографічних процесів з дітородінням в 90-х роках ХХ ст. – Zbior raportow naukowych. AKTUALHE NAUKOWE PROBLEMY. ROZPATRZENIE, DECYZJA, PRAKTYKA. – Gdansk06.2015-30.06.15/ – Часть 6. – С. 45-47.
  • Взаємозв’язок демографічних процесів з сімейними аспектами життя українського народу в 90-х рр. ХХ. ст.. COLLECTION OF CONFERENCE PAPERS International Scientific-Practical Conference «Internftional Scientific- Forum: Science and Practical in the Modern World» (13-14.07. 2015, the United Kingdom, London. – С. 25-29.
  • Мовне питання в період розбудови української держави. The International Multidisciplinary Congress «KHOWLEDGE IS POWER IS KHOWLEDGE!», 27 july, 2015 Vienna (Austria)/. – С. 249-252.
  • Загальна та українська етнологія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /Л.М. Хрящевська; Навчально-науковий інститут історії та права МНУ імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв: Іліон, 2012.
  • Загальна етнографія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.М. Хрящевська;Навчально-науковий інститут історії та права МНУ імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв: Іліон, 2013.
  • Етнографія України: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /Навчально-науковий інститут історії та права МНУ імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв: Іліон, 2014.
  • Етнонаціональна політика в Україні в період незалежності:/Л.М. Хрящевська; Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2016.
  • Етнологія України: теоретико-методологічні здобутки у контексті розвитку світової етнологічної думки: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. М. Хрящевська. – Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2017.

Дисципліни:

Робочі програми навчальних дисциплін

Комплект завдань для перевірки самостійної роботи студентів з дисц. Етнологія (теоретико-методологічні здобутки)

Комплект завдань для перевірки самостійної роботи студентів з дисц. Спеціальні історичні дисципліни (Памяткознавство)

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Міжнародна діяльність Участь у закордонних наукових форумах, конгресах (Великобританія, Данія, Вена (Австрія), Польша (Ольштын, Вроцлав, Познань, Сопот, Люблин, Гданськ)