Маринченко Ганна Миколаївна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук

Спеціальність: 07.00.01 – історія України

Тема дисертації: «Відносини радянської влади та церкви у Південній Україні (друга половина 40-х- середина 60-х років XX століття)» (2014)

Коло наукових інтересів: історія релігії та церкви України, джерелознавство історії України, державна символіка країн світу та України.

Контактні дані: anya.marinchenko@gmail.com

Основні публікації:

  • Історія рідного краю: Миколаївщина: підручник для учнів. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 628 с. – С. 117-128
  • Сучасний стан геральдичної науки України // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Історичні науки. – 2015. – Вип. 2 (40). – С. 123-126.
  • Материалы периодики как источник изучения основных направлений антирелигиозной политики Н.С. Хрущева в южном регионе Украинской ССР // Социум и христианство: Материалы Международной научно-практической конференции. Минск, 30-31 января 2016 г. – Минск: OIKONOMOS, 2016. – 58 с. – С. 20-21
  • Перші прапори: поява, символіка та принципи використання // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні проблеми країн світу в контексті становлення та розвитку української державності». / [за заг. ред. Н.М. Буглай]. — Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. — 136 с. – С. 66-69
  • Національна символіка доби революційних змагань 1917-1921 років: дослідження питання // Емінак: науковий щоквартальник. – 2017. – № 3 (19) (липень-вересень). – Т. 2. – 142 с. – С. 114-116.
  • Релігійна політика радянського уряду у перше повоєнне десятиліття (за матеріалами південних областей УРСР) International research and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in the field of social sciences»: Conference proceedings, October 20-21, 2017, Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 224 pages. – Р. 28-30

Дисципліни:

Міжнародна діяльність: Участь у закордонних наукових конференціях, семінарах Krakow, Lublin (Polska), Bratislava (Slovenská republika),  Praha(Česká Republika), Омск, Владимир, Санкт-Петербург (РФ), Жировічі (Білорусь), Tbilisi (Georgia), Єреван (Арменія).

Стажування по програмі «Management ve vzdělání – Evropské modely řízení vzdělávacího procesů na středních školach» в Народній Академії Яна Гуса (м. Прага, Чехія) (2013); Стажування по програмі «Organizace systému distančního vzdělávání na vysokých školách» в Народній Академії Яна Гуса (м. Прага, Чехія) (2015), Стажування по програмі: «Využití multimediálních technologií ve výuce» в Народній Академії Яна Гуса (м. Прага, Чехія) (2016)

Член:  Національної спілки краєзнавців України (2016), член Геральдичного товариства України (2015).