Маринченко Ганна Миколаївна

 • Науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук

  Спеціальність: 07.00.01 – історія України

  Тема дисертації: «Відносини радянської влади та церкви у Південній Україні (друга половина 40-х- середина 60-х років XX століття)» (2014)

  Коло наукових інтересів: сучасні технології навчання історії та суспільствознавчих дисциплін, історичні джерела в роботі вчителя та історика, історія релігійного життя України.

  Контактні дані: anya.marinchenko@gmail.com

  https://sites.google.com/view/marinchenko-an

  Основні публікації:

  • Історія рідного краю: Миколаївщина: підручник для учнів. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 628 с.
  • Вітовщина. Історія рідного краю. – Миколаїв: Видавництво Яслав, 2018. – 224 с.
  • Сторітеллінг як інноваційний метод в українській педагогіці та його використання на уроках історії // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін. – 2019. – Вип.7. – 120 с. – С.10-13
  • Вебінари в самоосвіті та розвитку інформаційної компетентності вчителя суспільствознавчої галузі // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – 2019. – № 87. – С. 193-197.
  • Формування інформаційної компетентності майбутнього вчителя історії засобами сучасних ІКТ // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2019. – Вип. 23. – Том 2. – 172 с. – С. 149-153.
  • Стан шкільної освіти України в повоєнні роки: проблеми та шляхи вирішення (за матеріалами південних областей України) // Web of Scholar. International Academy journal. –2018– 2(20), Vol.5. – Р. 112-115
  • Позакласна робота з учнями як важлива складова начально-виховного процесу // Współczesne trendy rozwoju edukacji i nauki w kontekście interdyscyplinarnym: Materiały ІІI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, 29–30 marca 2018 roku / [red.: I. Zymomrya, W. Ilnytskyj, H. Burunowa, D. Romaniuk, A. Sochal]. – Częstochowa – Użhorod – Drohobycz: Posvit, 2018. – 508 s.. – S. 262-265..

  Дисципліни:

  • Теорія та методика навчання історії
  • Теорія та методика навчання суспільствознавчих дисциплін
  • Шкільний курс «Громадянська освіта» та методика його викладання
  • Методика викладання соціально-політичних дисциплін
  • Методика викладання історії

Робочі програми навчальних дисциплін

Міжнародна діяльність: Участь у закордонних наукових конференціях, семінарах Krakow, Lublin (Polska), Bratislava (Slovenská republika), Praha(Česká Republika), Омск, Владимир, Санкт-Петербург (РФ), Жировічі (Білорусь), Tbilisi (Georgia), Єреван (Вірменія).

Стажування: «Management ve vzdělání – Evropské modely řízení vzdělávacího procesů na středních školach» в Народній Академії Яна Гуса (м. Прага, Чехія) (2013); «Organizace systému distančního vzdělávání na vysokých školách» в Народній Академії Яна Гуса (м. Прага, Чехія) (2015); «Využití multimediálních technologií ve výuce» в Народній Академії Яна Гуса (м. Прага, Чехія) (2016); навчання за новою моделлю підготовки кадрів до інноваційної діяльності «Академія інноваційного розвитку освіти» в рамках проведення ІV Всеукраїнської літньої школи «АІРо» – 2018 з курсу «Упровадження ІКТ та інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі» (м. Миколаїв, Україна)

Член: Національної спілки краєзнавців України (2016), член Геральдичного товариства України (2015).