Зеркаль Микола Миколайович

 

Науковий ступінь, вчене звання: доктор історичних наук, доцент

Спеціальність: 07.00.01 – історія України

 

Тема дисертації: «ОСВІТА ЕТНОМЕНШИН УКРАЇНИ: ВІДРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК (1990 – 2000 – І РОКИ)» (2013)

 

 

Коло наукових інтересів: історія освіти етнічних меншин, голодомор 1932-1933рр., історія радянської тоталітарної системи, історіографія історії України та слов′янських народів, історія холокосту, окупаційний режим в роки Другої світової війни, новітня історія України.

 

Контактні дані: nikolaizerkal@gmail.com

Основні публікації:

  • Код ідентичності. Освіта етноменшин України. 1990-2000 роки : [моногр.] /Микола Миколайович Зеркаль. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 434 с.(Рец.: Шкварець В.П. Рецензія на монографію : Зеркаль М.М.
  • Драма в Богданівці: незагоєна рана народної пам’яті(1941-1942рр.).// Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського.- Історичні науки: зб. наук. пр. – Вип. 1(41) червень 2016. – Миколаїв: МНУ, 2016 – С.128 – 132.-144с.
  • Усні та письмові свідчення тотального знищення мирного населення в роки Другої світової війни та голодомору 1932-1933рр. на Миколаївщині.//Уманська старовина: Науковий журнал.-Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016.-Вип.2.-156с.- С.113-120.
  • Історіографія дослідження голодомору 1932-1933рр. на Миколаївщині в роки незалежності та перспективи для подальшого вивчення//Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць.-Миколаїв:Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2016.-Вип.17.-176с.- С.114-119.
  • Політика тотального знищення українців у 1932-1933рр. на Миколаївщині: репресії на тлі голодомору мовою кримінальних справ. // Емінак: науковий щоквартальник.-2017.-№1(17) (січень-березень).-Т.-139с.-С.37-45(фахове видання, «Index Copernicus (Республіка Польща)», РІНЦ, «Open Academic Journals Index-Impact Factor OAJI:0.201», «EBSCO Information Services (EBSC), США)»)

 

Дисципліни:

 Робочі програми навчальних дисциплін

Міжнародна діяльність: участь у програмі дослідження голодомору 1932-1933рр. в Україні за підтримки Canadian institute  of Ukrainian studies Te Holodomor Research and Education Consortium (HREC) of the Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) University of Alberta