Рижева Надія Олександрівна

 Рижева

Науковий ступінь, вчене звання: доктор історичних наук, професор

Спеціальність: 07.00.01 – історія України

Тема дисертації: «Суднобудування в Україні: етапи й особливості розвитку (від давнини до початку ХХ ст.)»

Коло наукових інтересів: формування національної інтелігенції, історія суднобудування, науки, техніки та гендерні питання

 

E-mail: ryzheva.nadiya@gmail.com

 

Основні публікації:

 1. Евреи Николаевщины в период Великой Отечественной войны. Наукова монографія. / В. В. Шукін, А. М. Павлюк, М.М.Шитюк та ін.– Николаев:Шамрай, 2013. –408с.
 2. Історія первісного суспільства. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / К. В. Горбенко, Д. В. Філатов. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 303 с.
 3. Історія Стародавньої Греції та Риму. Навчально-методичний посібник / К. В. Горбенко, Д. В. Філатов. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 482 с.
 4. Історія України. Навчально-методичний посібник / Козирєв О.С., Козирєва М.Є., Василевич Ю.В. – Миколаїв: Іліон, 2014.– 534 с.
 5. Історія рідного краю: Миколаївщина Навчальний посібник / Шитюк М.М. Баковецька О.О., Буглай Н. М. та ін. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 628 с.
 6. Історія стародавнього світу (Греція та Рим). Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів 2-е видання (перероблене) / К. В. Горбенко, В.В. Кузовков, Д. В. Філатов. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. (електронний варіант).
 7. Південний регіон України: розмаїття культурної спадщини. Монографія / кол. авт. : Бичковська Г.М., Гаврилюк О.Н., Гаврилюк С.В під. заг. ред. Гріффена Л.О., Титової О.М.; Колектив авторів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – 276 с.

Знищення Агро-Джойнту в Україні (за документальними джерелами) Емінак: науковий щоквартальник. 2017. №3 (19) (липень-вересень). Миколаїв, 2017. –   С.79-83.

 

Дисципліни:

 1. Історія та культура України;
 2. Історико-науковий контекст духовної парадигми людської цивілізації;
 3. Гендерний аспект цивілізаційної історії;
 4. Наука в історії суспільства;
 5. Соціально – рольовий статус чоловіка та жінки в історії.

Робочі програми навчальних дисциплін

 

Міжнародна діяльність:

археологічні дослідження в рамках договорів про співпрацю:

 • з Державним музеєм «Ермітаж», директор М.Б.Пиотровский (РФ) – Розкопки античного поселення на о. Березань // Розкопки античного поселення біля с. Рибаківка Вікторівка І;
 • з Institut für Prähistorische Archäologie Freie Universität Berlin, director W. Schier (Німеччина) // Розкопки городища бронзової доби Дикий Сад. м. Миколаїв // розкопки поселення доби пізньої бронзи Розанівка І (Новобузький район).
 • з Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Rektor рrof. dr. hab. B.Marciniak  (Poland) // Розкопки курганів бронзової доби біля м. Ямпіль (Винницька обл.).
 • Наукові дослідження у рамках роботи Українського центру підводної археології категорії ІІ під егідою ЮНЕСКО.

 

Нагороди:

 1. Грамота Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського (2010 рік)
 2. Грамотою Миколаївської обласної державної адміністрації (2013 рік)
 3. Диплом Міністерства освіти і науки України кафедрі археології, давньої та середньовічної історії МНУ імені В.О. Сухомлинського за презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти (2014 р)
 4. Медаль Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2014» Міністерства освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України (2014 р)
 5. Диплом Миколаївської обласної державної адміністрації Переможця ІХ обласного конкурсу «Краща Миколаївська книга» у номінації «Краще учбове видання та підручник» (2015 р