Буглай Наталя Михайлівна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Науковий ступінь, вчене звання: доктор історичних наук, доцент

Спеціальність: 07.00.02 – всесвітня історія.

Тема дисертації: «Формування зовнішньополітичної стратегії та реалізація пріоритетних напрямів зовнішньої політики Республіки Польща (1995-2005 рр.)» (Інститут історії України НАН України, 2018 рік).

Коло наукових інтересів: всесвітня історія, нова та новітня історія країн Європи, історія слов’янських народів, українсько-польське співробітництво в контексті міжнародних відносин.

Контактні дані: buglay@ukr.net.

Список наукових публікацій

Дисципліни:

  1. Новітня історія країн Європи та Америки.
  2. Нова історія країн Європи та Америки.
  3. Актуальні проблеми історії країн світу.
  4. Міграційні процеси: теорія, історія та сучасність.
  5. Етноконфесійні процеси в Україні в ХХ столітті
  6. Історія міжнародних відносин

Робочі програми навчальних дисциплін

Комплект завдань для перевірки самостійної роботи з дисцип. Історія міжнародних відносин

Комплект завдань для перевірки самостійної роботи з дисцип. Нова історія країн Європи та Америки

Комплект завдань для перевірки самостійної роботи з дисцип. Новітня історія країн Європи та Америки