Буглай Наталя Михайлівна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент

Спеціальність: 07.00.02 – всесвітня історія.

Тема дисертації: «Польща в реалізації євроінтеграційного курсу України: міжрегіональне співробітництво (1999-2008рр.)» (2009).

Коло наукових інтересів: нова та новітня історія країн Європи, історія слов’янських народів українсько-польське співробітництво в контексті міжнародних відносин.

Контактні дані: buglay@ukr.net.

 

Основні публікації:

  1. Українсько-польське співробітництво: міжрегіональний аспект: Монографія. – Миколаїв: Іліон, 2012. – 300 с.
  2. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-2012 рр.): Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Іліон, 2013. – 272 с. (гриф МОН України (лист №1/11-17636 від 18.11.2013.).
  3. Ukrainian-Polish Cooperation at Regional Level in the Context of the European Integration // CENTRAL EUROPEAN PAPERS. Volume 2. – Silesian University in Opava. Czech Republic. – 2013. – P. 81-86.
  4. Історія країн світу та міжнародні відносини в Новий час: Навчально-методичний посібник / за заг. ред. проф. Й. М. Шкляжа. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 648 с. (гриф МОН України України (лист №1.1/11-1610 від 05..02.2014) – у співавторстві.
  5. Польща у системі співробітництва Вишеграду // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського Історичні науки: збірник наукових праць / ред. М.М. Шитюка. – Випуск 1 (39), липень 2015. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 70 – 76.

 

Дисципліни:

  1. Новітня історія країн Європи та Америки (2018-2019 н.р.)
  2. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (2018-2019 н.р.)
  3. Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки (2018-2019 н.р.)
  4. Нова історія країн Європи та Америки (2018-2019 н.р.)
  5. Актуальні проблеми історії країн світу (2018-2019 н.р.)