Буглай Наталя Михайлівна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ORSID  IDhttps://orcid.org/0000-0002-0674-4313
Scopus ID 
Researcher   ID  (WoS)https://publons.com/dashboard/summary/
Google  Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=n30N_soAAAAJ&hl=uk
E-mailbuglay@ukr.net
Посадапрофесор кафедри історії
Науковий ступіньдоктор історичних наук
Вчене званнядоцент
Базова освітаЗаклад вищої освіти: Миколаївський державний педагогічний інститут імені В.Г. Бєлінського, 1992 рік
Спеціальність: історія
Кваліфікація: вчитель історії та права
Інформація  про  захист  дисертаціїДисертація на здобуття ступеня доктора наук
Тема: «Формування зовнішньополітичної стратегії та реалізація пріоритетних напрямів зовнішньої політики Республіки Польща (1995-2005 рр.)»
Спеціальність: 07.00.02 – всесвітня історія
Дата і місце захисту: 2018, Інститут історії України НАН України, Київ
Режим доступу
Наявність  сертифікату  В2
Підвищення  кваліфікаціїРік: 2020
Установа: Університет економіки в Бидгощ WSG (вища школа господарства) (м. Бидгощ, Польща)
Тема: «Європейська і польська системи вищої освіти: практика, досвід, інноваційні методи навчання»  
Вихідні дані сертифіката: Сертифікат від 30.08.2020
Навчальні  дисципліни, які викладаєІсторія країн Західної Європи та Америки_4 курс_014
Історія країн Західної Європи та Америки_4 курс_032
Історія міжнародних відносин ХХ – початку ХХІ ст_6 курс
Країнознавство: актуальні проблеми та методика викладання_6 курс
Етнологія (теоретико-методологічні здобутки)_5 курс
Історія країн Азії та Африки_4 курс_014
Історія країн Азії та Африки_4 курс_032
Робочі програми навчальних дисциплін

Досвід  виконання  грантових  програм,  наукових  досліджень  і  розробок  за  рахунок  коштів  державного  бюджету  України, госпдоговірних тем

Назва програми / теми: «Виконання робіт із наукового редагування монографій»Підстава виконання (договір, угода, наказ тощо): Наказ ректора МНУ № 433 від 30.10.2020 р.Виконавці: Буглай Н.М., Пархоменко В.А.Освоєні кошти: Загальна сума: 4 тис. грн., Авторська частка: 2 тис. грн.Одержаний результат: Проведено роботи із наукового редагування монографій О. Лагошняка «Південний Буг: від козацьких переправ до сучасних мостів» та Л. Левченко, В. Щукіна  «Миколаївщина у вирі революційних подій: травень 1918 р.- квітень 1919 р.»

Наукові публікації

Публікації у наукометричних базах Scopus та Web of Science 
Н.В. Залєток, О.І. Гуржій, Н.М. Буглай. Вінстон Черчілль і суфражистський рух. Сторінки історії: Збірник наукових праць. Вид-во: НТУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». – Вип. 50, 2020. – С. 99- 118.
Посилання: http://historypages.kpi.ua/article/view/210124
Web of Science
А. Грубінко, Н. Буглай. Кінець епохи колоніалізму як чинник європейської політики Великобританії (1940-1950-ті рр.)
Посилання
Web of Science
Публікації у періодичних  виданнях  країн  ОЄСР
Буглай Н.М. Зовнішня політика Польщі на початку ХХІ ст. в контексті вступу до Європейського Союзу // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe / Red. A. Barczuk. – № 5(9). –Warszawa, Polska. – 2016. – S. 12 – 16.
Посилання
Країна: Польща
Буглай Н.М. Зовнішня політика Республіки Польща до вступу в ЄС: Вишеградська группа та український формат // Danish Scientific Journal (DSJ) №30/2019. Vol. 1. S. 37-41
Посилання
Країна: Данія
Буглай Н.М. Транскордонне співробітництво у зовнішній політиці Республіки Польща наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. // Norwegian Journal of development of the International Science № 41/2020. VOL.3: University of Oslo. Oslo, Norway. 2020. Pp. 10-13.
Посилання
Країна: Норвегія
Буглай Н.М. Висвітлення зовнішньополітичних пріоритетів Польщі у працях сучасних українських науковців. Scientific discussion. VOL 1, No 51, (2021). Praha, Czech Republic. S. 20-24.
Посилання
Країна: Чехія
Публікації в фахових виданнях категорій А та Б
Н.В. Залєток, О.І. Гуржій, Н.М. Буглай. Вінстон Черчілль і суфражистський рух. Сторінки історії: Збірник наукових праць. Вид-во: НТУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». – Вип. 50, 2020. – С. 99- 118.
Посилання: http://historypages.kpi.ua/article/view/210124
Категорія видання: А
А. Грубінко, Н. Буглай. Кінець епохи колоніалізму як чинник європейської політики Великобританії (1940-1950-ті рр.)ПосиланняКатегорія видання: А
Заскалєта С.Г., Буглай Н.М. Застосування міжпредметних зв’язків для забезпечення якості вищої освіти. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Науково-методичний журнал. К.: ТОВ «Видавниче підприємство «Едельвейс». Випуск 3 (64). Серія: Педагогічні науки, 2020. – С. 102–108
Посилання: http://npo.kubg.edu.ua/article/view/215300/215389
Категорія видання: Б
Монографії
Буглай Н.М. «Епоха Кваснєвського» в зовнішній політиці Республіки Польща (1995-2005 рр.): монографія. Миколаїв: Іліон, 2017. – 432 с.
Посилання: http://resource.history.org.ua/item/0013752