Буглай Наталя Михайлівна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Науковий ступінь, вчене звання: доктор історичних наук, доцент

 

Спеціальність: 07.00.02 – всесвітня історія.

Тема дисертації: «Формування зовнішньополітичної стратегії та реалізація пріоритетних напрямів зовнішньої політики Республіки Польща (1995-2005 рр.)» (Інститут історії України НАН України, 2018 рік).

 

Коло наукових інтересів: всесвітня історія, нова та новітня історія країн Європи, історія слов’янських народів, українсько-польське співробітництво в контексті міжнародних відносин.

 

Контактні дані: buglay@ukr.net.

 

Наукова діяльність:

Автор понад 70-ти  наукових праць, у тому числі 2 монографій, 4 навчально-методичних посібників.

Основні публікації:

 1. Українсько-польське співробітництво: міжрегіональний аспект: Монографія. – Миколаїв: Іліон, 2012. – 300 с.
 2. «Епоха Кваснєвського» в зовнішній політиці Республіки Польща (1995 – 2005 рр.): монографія. – Миколаїв: Іліон, 2017. – 432 с.
 3. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-2012 рр.): Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Іліон, 2013. – 272 с. (гриф МОН України (лист №1/11-17636 від 18.11.2013.).
 4. Ukrainian-Polish Cooperation at Regional Level in the Context of the European Integration // CENTRAL EUROPEAN PAPERS. Volume 2. – Silesian University in Opava. Czech Republic. – 2013. – P. 81-86.
 5. Ukrainian-Polish Cooperation at Regional Level in the Context of the European Integration // CENTRAL EUROPEAN PAPERS. Volume 2. – Silesian University in Opava. Czech Republic. – 2013. – P. 81-86.
 6. Проблемні питання співробітництва Польщі та США наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. – № 1(13) (січень-березень). – Т. 3. – С. 103 – 108.
 7. Зовнішня політика Польщі на початку ХХІ ст. в контексті вступу до Європейського Союзу Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe / Red. A. Barczuk. – № 5(9). –Warszawa, Polska. – 2016. – S. 12 – 16.
 8. Європеїзація зовнішньої політики Польщі на межі століть International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences: Conference Proceedings, June 28-30, 2016. Kielce: Holy Cross University. – 112 – 115.
 9. Нормативно-правове та інституційне забезпечення співробітництва Польщі з НАТО Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 25. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2017. – С. 311 – 316.
 10. Нормативно-правове та інституційне забезпечення співробітництва Польщі з ЄС Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л.М. Алексієвець. – Вип. 19. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – С. 182-190.

 

Дисципліни:

 1. Новітня історія країн Європи та Америки.
 2. Нова історія країн Європи та Америки.
 3. Актуальні проблеми історії країн світу.
 4. Міграційні процеси: теорія, історія та сучасність.
 5. Етноконфесійні процеси в Україні в ХХ столітті
 6. Історія міжнародних відносин

Робочі програми навчальних дисциплін

Комплект завдань для перевірки самостійної роботи з дисцип. Історія міжнародних відносин

Комплект завдань для перевірки самостійної роботи з дисцип. Нова історія країн Європи та Америки

Комплект завдань для перевірки самостійної роботи з дисцип. Новітня історія країн Європи та Америки

Міжнародна діяльність: участь у закордонних наукових конференціях (Польща, Чехія, Словакія, Словенія, Литва).