Буглай Наталя Михайлівна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент

Спеціальність: 07.00.02 – всесвітня історія.

Тема дисертації: «Польща в реалізації євроінтеграційного курсу України: міжрегіональне співробітництво (1999-2008рр.)» (2009).

Коло наукових інтересів: нова та новітня історія країн Європи, історія слов’янських народів українсько-польське співробітництво в контексті міжнародних відносин.

Контактні дані: buglay@ukr.net.

 

Основні публікації:

  1. Українсько-польське співробітництво: міжрегіональний аспект: Монографія. – Миколаїв: Іліон, 2012. – 300 с.
  2. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-2012 рр.): Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Іліон, 2013. – 272 с. (гриф МОН України (лист №1/11-17636 від 18.11.2013.).
  3. Ukrainian-Polish Cooperation at Regional Level in the Context of the European Integration // CENTRAL EUROPEAN PAPERS. Volume 2. – Silesian University in Opava. Czech Republic. – 2013. – P. 81-86.
  4. Історія країн світу та міжнародні відносини в Новий час: Навчально-методичний посібник / за заг. ред. проф. Й. М. Шкляжа. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 648 с. (гриф МОН України України (лист №1.1/11-1610 від 05..02.2014) – у співавторстві.
  5. Польща у системі співробітництва Вишеграду // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського Історичні науки: збірник наукових праць / ред. М.М. Шитюка. – Випуск 1 (39), липень 2015. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 70 – 76.

 

Дисципліни:

  1. Новітня історія країн Європи та Америки.
  2. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки.
  3. Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки.
  4. Нова історія країн Європи та Америки.