Кузовков Володимир Володимирович

Кузовков

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент

 Спеціальність: 07.00.02 – Всесвітня історія

 Тема дисертації: «Хозарський каганат в системі міжнародних відносин (VII – X ст.)»

 Коло наукових інтересів: історія Хозарського каганату, історія Візантії, історія міжнародних відносин у добу раннього середньовіччя.

Основний напрям науково-технічної діяльності за КВНТД: ІІ. 1 21.00 (1 21.00.02; 1 21.00.04)

е-mail: kusovkov@ukr.net

 

Основні публікації:

  1. Історія Візантії. Хрестоматія: навчально-методичний посібник / О.В. Господаренко, В.В. Кузовков. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 370 с. (у співавторстві з Господаренко О.В.);
  2. Дипломатія Східної Римської імперії кінця IV – початку VI ст. у працях ранніх візантійських авторів. // Науковий щоквартальник «Емінак». № 1-2 (січень-червень). – Київ-Миколаїв, 2015. – 92 с. – С. 45 – 49.
  3. Історія країн Азії та Африки в середні віки: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.020302 «Історія». – Миколаїв: МНУ ім.. В.О. Сухомлинського, 2013. – 184 с.
  4. Трактат «О церемониях» как источник о международных связях Византии в середине Х века //Аркасівські читання: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26 – 27 квітня 2013 р.). – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – С. 117 – 120.
  5. Хозарський каганат і мусульманський світ у Х ст.// Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського: Збірник наукових праць. – Випуск 4.35: Історичні науки. – Миколаїв: МНУ, 2013. – С. 155 – 159.

 

Дисципліни:

  1. Історія середніх віків;
  2. Історія країн Азії та Африки в середні віки;
  3. Нова історія країн Азії та Африки;
  4. Історія стародавнього світу.

Робочі програми навчальних дисциплін

Міжнародна діяльність:

Наукові археологічні дослідження в рамках виконання міжнародних договорів:

-договір з державним музеєм Ермітаж Санкт-Петербург (Росія);

– договір з Uniwersytetem im. Adama Mickiewicz (Poznan, Polsce);

– договір з Institut des Deserts et des Steppes (Paris – France).