Ласінська Маріанна Юріївна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ORSID  IDhttps://orcid.org/0000-0002-6852-4850
Researcher   ID  (WoS)https://publons.com/
Google  Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=BjWNImoAAAAJ
E-mailmariannalasinska@gmail.com
Посадастарший викладач кафедри історії
Науковий ступінькандидат історичних наук
Базова освітаЗаклад вищої освіти:
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2003 р.
Спеціальність: Історія
Кваліфікація: історик, викладач історії
Інформація  про  захист  дисертаціїДисертація на здобуття ступеня кандидата наук
Тема: «Дослідження археологічних пам’яток Нижнього Побужжя: історіографія проблеми (ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)»
Спеціальність: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Дата і місце захисту: 2011, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського.
Каталоги – НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (irbis-nbuv.gov.ua)
Наявність  сертифікату  В2CEF Level achieved: B2 (Upper-intermediate Level)
Date of completion: 5 March 2018
Підвищення  кваліфікаціїРік: 2016
Установа: Єврейський університет в Єрусалимі (Hebrew University) (Держава Ізраїль)
Тема: Біблійна археологія
Вихідні дані сертифіката: від 18.08.2016

Рік: 2016
Установа: Міжнародна школа Голокосту Яд Вашем (Держава Ізраїль)
Вихідні дані сертифіката: від 15.12.2012
Навчальні  дисципліни, які викладає  Методологія історичної науки
Теорія та методологія історії
Історія країн Східної Європи
Організація наукового дослідження
Новітня історія країн Східної Європи
Робочі програми навчальних дисциплін
НМК:
Історична антропологія України_(НМК)
Близькосхідна археологія_(НМК)
Новітня історія країн Східної Європи_(НМК)
Історіографія археології (НМК)
Регіональні аспекти історичної демографії_(НМК)

Досвід  виконання  грантових  програм,  наукових  досліджень  і  розробок  за  рахунок  коштів  державного  бюджету  України, госпдоговірних тем

Назва програми / теми: “Ешнав”/ Біблійна археологія
Виконавці: Ласінська М.Ю.
Одержаний результат: Проведено наукове дослідження історії археологічного вивчення Близькосхідного регіону.

Наукові публікації

Публікації у періодичних  виданнях  країн  ОЄСР
Lasinska M. Historia badan archeologicznych nad dolnym Bohem (XVIII-XXI w.)//Badania archeologiczne w Polsce srodkowowschodniej, zachodniej Bialorusi i Ukrainie w roku 2014: streszczenia referatow XXXI konferencji / pod redakcja: Anny Zakoscielnej. Lublin: Instytut archeologii uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Muzeum lubelskie w Lublinie, 2015. Arc. 64.
Посилання: Wyniki wyszukiwania (umcs.lublin.pl) Країна: Польща
Lasinska M. Z historii badan archeologicznych w dorzeczu Bohu w pierwszej polowie XX wieku//Badania archeologiczne w Polsce srodkowowschodniej, zachodniej Bialorusi i Ukrainie w roku 2015: streszczenia referatow XXXII konferencji / pod redakcja: Anny Zakoscielnej. – Lublin: Instytut archeologii uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Muzeum lubelskie w Lublinie, 2016. – Arc. 54.
Посилання: Wyniki wyszukiwania (umcs.lublin.pl)
Країна: Польща
Lasinska M. Badania stanowisk archeologicznych z okresu wedrowek ludow na obszarze Polnocnego Nadczarnomorza w koncu XIX – poczatkach XXI w.//Badania archeologiczne w Polsce srodkowowschodniej, zachodniej Bialorusi i Ukrainie w roku 2016: streszczenia referatow XXXII konferencji / pod redakcja: Anny Zakoscielnej. – Lublin: Instytut archeologii uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Muzeum lubelskie w Lublinie, 2017. – Arc. 54.
Посилання: Wyniki wyszukiwania (umcs.lublin.pl)
Країна: Польща
Lasinska M. Intercontinental and International Jewish Migrations at the End of the Nineteenth and Beginning of the Twentieth Centuries: The Historiography of the Problem//The 2018 Annual Conference of the Centre of Excellence in Estonian Studies «On the Move: Migration and Diasporas» (Nov 29th – Des 1st 2018 Estonian Literary Museum, Tartu, Estonia). – ELM Scholarly Press Tartu 2018. – P. 60-61.
Посилання: The 2018 Annual Conference of the Centre of Excellence in Estonian Studies “On the move: migration and diasporas” : Nov 29 – Dec 01 2018, Estonian Literary Museum, Tartu, Estonia : abstracts | Digar Viewer
Країна: Естонія
Lasinska M. Пам’ятки первісної археології регіону Нижнього Побужжя в дослідженнях науковців другої половини ХХ – початку ХХІ століття//  Badania archeologiczne w Polsce srodkowowschodniej, zachodniej Bialorusi i Ukrainie w roku 2020: streszczenia referatow XXXVI konferencji / pod redakcja: Anny Zakoscielnej. – Lublin: Instytut archeologii uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Muzeum lubelskie w Lublinie, 2021. – в друку.
Посилання: 162237-xxxvi-lubelska-konferencja-streszczenia-wystapien.pdf (umcs.pl) Postery – XXXVI Lubelska Konferencja – Konferencje – Instytut Archeologii – Strona główna UMCS
Країна: Польща
Публікації в фахових виданнях категорій А та Б
Рижева Н.О., Ласінська М.Ю. Дослідження класичних старожитностей Нижнього Побужжя у XIX столітті : історіографія питання. Емінак: науковий щоквартальник. 2016. №4 (16) (жовтень-грудень). Спецвипуск: Пам’яті В.В. Крапівіної / Упорядники: Н.О. Гаврилюк, О.І. Смирнов. – Київ-Миколаїв, 2016. – С.327-335.
Посилання: 294-1505318286.pdf (oaji.net)
Категорія видання: Б
Ласінська М.Ю. Еміграція єврейського населення з українських земель наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Емінак: науковий щоквартальник. 2017. 2015. № 1-2 (10) (січень-червень). С. 50-60.
Посилання:  Jewish International and Intercontinental Migrations of the end of the 19th – the first half of the 20th Century on the Materials of Foreign Publications | Eminak: Scientific Quarterly Journal
Категорія видання: Б
Ласінська М.Ю. Єврейські міжнародні та міжконтинентальні міграції кінця ХІХ – першої половини ХХ століття за матеріалами зарубіжних видань Емінак: науковий щоквартальник, 2018. № 2 (18) (жовтень-грудень). С.138-144 Посилання: Jewish International and Intercontinental Migrations of the end of the 19th – the first half of the 20th Century on the Materials of Foreign Publications | Eminak: Scientific Quarterly Journal
Категорія видання: Б
Ласінська М.Ю. Дореволюційна преса, як джерело з історії єврейських міжконтинентальних міграцій кінця ХІХ – початку ХХ століття. Емінак: науковий щоквартальник, 2020 4 (32). (жовтень-грудень) 237-252
Посилання: Pre-revolutionary Press as a Source on History of Jewish Intercontinental Migration in the late 19th – early 20th Century | Eminak: Scientific Quarterly Journal
Категорія видання: Б
Монографії
Ласінська М.Ю.  Вітовщина. Історія рідного краю / кол.авт.: Баковецька О.О., Бондаренко Д.В., Буглай Н.М., та ін, всього 25 осіб : Миколаїв: Видавництво Ярослав, 2018. – С.115-124. Авторська частка: 231/9
Посилання:

Навчально-методичні праці

Історія рідного краю: Миколаївщина / Навчальний посібник / М. М. Шитюк (кер. авт. кол.), О.О.Баковецька, Н.М.Буглай, К. В. Горбенко та ін.. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 628 с. – С. – 6-62.
Ласінська М.Ю. Історія слов’янських народів у період середньовіччя. Частина І/ Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ю.°Ласінська. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 171 с. history.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Історія-словянських-народів-у-період-середньовіччя.-Частина-І.-Навчально-методичний-посібник_Ласінська-М.Ю..pdf
Ласінська М.Ю. Історія слов’янських народів у період середньовіччя: методичні матеріали до самостійної роботи студентів. Частина ІІ/ Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ю.°Ласінська. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 134 с. Історія-словянських-народів-у-період-середньовіччя.-Частина-ІІ.-Навчально-методичний-посібник_Ласінська-М.Ю..pdf (mdu.edu.ua)
Ласінська М.Ю. Історія слов’янських народів у новітню добу. Частина ІІІ/ Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ю.°Ласінська. – Миколаїв : Іліон, 2018. – 292 с. Історія-словянських-народів-у-новітню-добу.-Частина-ІІІ.-Навчально-методичний-посібник_Ласінська-М.Ю..pdf (mdu.edu.ua)
Ласінська М.Ю. Історіографія археології/Навчально-методичний посібник – Миколаїв : Іліон, 2019. – 256 с. Історіографія-археології.-навчально-методичний-посібник_Ласінська-М.Ю..pdf (mdu.edu.ua)
Ласінська М.Ю. Біблейська археологія./ Навчально—методичний посібник. / М.Ю.°Ласінська. – Миколаїв : Типографія Шамрай, 2020. – 138 с.
Режим доступу

Керівництво  студентами-переможцями   наукових  конкурсів  та  змагань,  прирівнених  до  них 

Студент: Дробний В.С.
Назва конкурсу/олімпіади: Всеукраїнський конкурс наукових, науково-дослідницьких проектів «Зберігаючи пам’ять про Голокост»
Місце і дата проведення: 3 грудня 2018 року на базі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
Місце яке посів учасник: ІІ місце