Ласінська Маріанна Юріївна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук

Спеціальність: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Тема дисертації: «Дослідження археологічних пам’яток Нижнього Побужжя: історіографія проблеми (ХІХ-30-ті роки ХХ ст.)» (2011)

Коло наукових інтересів: Джерелознавство та історіографія (археологія), історична юдаїка, історичне краєзнавство, історія слов’янських народів

Контактні дані: mariannalasinska@gmail.com

Основні публікації:

  • Історія слов`янських народів у період середньовіччя. – Миколаїв: Іліон, 2013. – 246 с. (гриф МОН)
  • Еміграція єврейського населення з українських земель наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Емінак: Науковий щоквартальник. – 2015. – № 1-2 (10) (січень-червень). – С. 50-60.
  • Історія рідного краю: Миколаївщина: підручник для учнів. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 628 с. (співавтор)
  • Badania stanowisk archeologicznych z okresu wedrowek ludow na obszarze Polnocnego Nadczarnomorza w koncu XIX – poczatkach XXI w. // Badania archeologiczne w Polsce srodkowowschodniej, zachodniej Bialorusi i Ukrainie w roku 2015: streszczenia referatow XXXII konferencji / pod redakcja: Anny Zakoscielnej. – Lublin: Instytut archeologii uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Muzeum lubelskie w Lublinie, 2016. – Arc. 54

Дисципліни:

1. Біблейська археологія
2. Історична антропологія України
3. Археологія кам’яної доби
4. Актуальні проблеми історії України
5. Історія слов’янських народів (НМК)
6. Історіографія археології (НМК)
7. Населення світу: проблеми етнодемографії (НМК)
8. Первісна археологія

Робочі програми навчальних дисциплін

Міжнародна діяльність: стажування на базі Єврейського університету в Єрусалимі з «Біблейської археології» (Держава Ізраїль);  участь у семінарі міжнародної школи вивчення Голокосту «Яд Вашем» (Держава Ізраїль)