Горбенко Кирило Володимирович

Горбенко

Науковий ступінь, вчене звання: старший викладач

 Спеціальність за дипломом про вищу освіту: «Всесвітня історія»

Тема власного наукового дослідження: «Укріплене поселення Дикий Сад у системі пам’яток Білозерської культури». 

Коло наукових інтересів: археологія та давня історія Півдня України

е-mail dikiysad@ukr.net

Основні публікації:

 1. The “Dykyi Sad” fortified settlement as a uniting link in the context of economic, political and cultural relation of 1200 – 1000 BC (the Baltic shore, the Pontic region and the Mediterranean) // Routes between the seas: Baltik-Boh-Bug-Pont from the 3rd to the middle of the 1 st millennium BC. Baltic-Pontic Studies. Vol. 14, 2009: Poznan. – 374-389.
 2. Поселения, грунтовые могильники и клады эпохи бронзы на территории Николаевской области (археологическая карта). /К.В. Горбенко, В.Б.Гребенников// Миколаїв, Видавництво МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2010. – 168 с.
 3. Степная Троя Николаевщины. Издание 2-ое, допол. /К.В. Горбенко,А.И.Смирнов, Ю.С. Гребенников// Николаев 2011, Изд-во Ирины Гудым. – 48 с.
 4. Металеві вироби з поселення Дикий Сад. // Археологія. – К., 2010. – № 1. – С. 97–111.
 5. Особливості фортифікації городища Дикий Сад / Кирило Горбенко // Воєнна історія // науково – популярний журнал. – 4-6 (70-72). – Київ. – 2013 р. С. 62 – 68.
 6. Історія первісного суспільства : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. О. Рижева, К. В. Горбенко, Д. В. Філатов. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 303 с.
 7. Історія Стародавньої Греції та Риму : навчально-методичний посібник / Н. О. Рижева, К. В. Горбенко, Д. В. Філатов. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 482 с.
 8. Основные аспекты материальной культуры городища Дикий Сад / Кирило Горбенко // «Емінак»: науковий щоквартальник. – 2016. – № 4 (16) (жовтень-грудень). Спецвипуск: Forum Olbicum I. Пам’яті В.В. Крапівіної / Упорядник: Н.О. Гаврилюк, О.І. Смирнов. – Київ-Миколаїв, 2016. – 339 с. – С. 19 – 32.
 9. Badania grodzisku Dziki Sad w 2016 r. / Kirylo Gorbenko // Badania archeologiczne w Polsce srodkowowschodniej, zachodniej Bialorusi i Ukrainie w roku 2016: Streszczenia referatow ХХХІII Konferencje / pod redakcjea: Anny Zakoscielnej. Instytut archeologii UMCS w Lublinie muzeum lubelskie w Lublinie. – Lublin, 2017. – Р. 26-27.
 10. Начальный этап археологических исследований городища Дикий Сад / Кирилл Горбенко // «Емінак»: науковий щоквартальник. – 2017. – № 3 (19) (лиень-вересень). Том 2. Київ-Миколаїв, 2017. – 144 с. – С. 9 – 25.

 

Дисципліни:

 1. Історія стародавнього світу,
 2. Керівництво археологічною практикою студентів.

Робочі програми навчальних дисциплін

Міжнародна діяльність:

археологічні дослідження в рамках договорів про співпрацю:

 1. з Institut für Prähistorische Archäologie Freie Universität Berlin, director W. Schier (Німеччина) // Розкопки городища бронзової доби Дикий Сад. м. Миколаїв // розкопки поселення доби пізньої бронзи Розанівка І (Новобузький район).
 2. з Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Rektor рrof. dr. hab. B.Marciniak  (Poland) // Розкопки курганів бронзової доби біля м. Ямпіль (Винницька обл.).
 3. Наукові дослідження у рамках проекту за підтримки Фонду Фольксвагену (Німеччина): «Керамічний аналіз для реконструкції соціально-економічних умов в мобільних груп населення на північ від Чорного моря між 1100 та 600 рр. до н.е.» № 90 216

Керівник секції «Археологія» регіонального відділення МАН.

Робота на громадських засадах:

 • Експерт міської програми «Городянин року».
 • Начальник Миколаївської археологічної експедиції ІА НАН України.
 • Член спілки археологів України.
 • Член національної спілки краєзнавців України (квіток № 0948).

Нагороди:

 1. Почесна грамота Міністерства освіти та науки;
 2. Похвальний лист міського Голови (за наукові досягнення);
 3. Почесне звання – Городянин року 2007 у номінації НАУКА;
 4. Знак «Відмінник освіти України» (№ 87321);
 5. Медаль «За сприяння правоохоронним органам»
  (№ посвідчення 514);
 6. Грамота міського голови (за наукові досягнення);
 7. Почесна відзнака «За заслуги перед містом Миколаїв» (розпорядження № 60 р. від 03.04.2015).
 8. Почесний краєзнавець України