Горбенко Кирило Володимирович

Особисті данніАдреса: вул. Нікольська 24, корпус 1, каб. 107-108. 54000 Миколаїв Номер телефону +380667939328 // +380972836182
E-maildikiysad1@gmail.com
ПосадаСтарший викладач кафедри,
Директор музею археології та етнографії університету
Керівник археологічних досліджень (з 1998 р.) городища пізньої бронзи «Дикий Сад» в м. Миколаїв.
Базова освітаЗаклад вищої освіти: Миколаївський державний інститут імені В. Г. Бєлінського, 1997 р.
Диплом спеціаліста з відзнакою ЛН № 000582 від 24.06.1997 р.
Спеціальність: всесвітня історія
Кваліфікація: вчитель всесвітньої історії
Сфера наукових інтересів  Археологія Півдня України ІІ–І тис. до н.е.; історія релігій та історія первісного суспільства
Тема НДР№ 0121U109367«Етнокультурні та міжнародні зв’язки населення Степового Побужжя у домодерний та ранньомодерний час»  Фундаментальна
Результати досліджень представлено  Доповіді на міжнародних наукових конференціях в Україні та за кордоном. Понад 150-ті наукових праць, з них 3-х колективних монографії, з них 25-ть у фахових журналах та виданнях, що входять до науко-метричних баз Index Сореrnicus та Scopus; 10-ть у зарубіжних виданнях (Польща, Росія, США, Туреччина). індекса Гірша (Scopus – 2, цитувань – 9)
ORSID  IDhttps://orcid.org/0000-0002-0510-3792
Scopus ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209910248
Google  Scholarhttps://scholar.google.com/citations?user=FGfeV6EAAAAJ&hl=ru
Наявність  сертифікату  В2№ 000550002, Date: 18.08.2020
Підвищення  кваліфікаціїРік: 2017
Установа: Науково-дослідницький центр «Лукомор’є» Охоронної археологічної служби України інституту археології НАН України
Мета – вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах своєї спеціальності. Формування і закріплення на практиці професійних компетентностей, здобутих у результаті теоретичної підготовки, щодо виконання завдань і обов’язків на займаній посаді або посаді вищого рівня, засвоєння вітчизняного та зарубіжного досвіду, формування особистісних якостей, необхідних для виконання професійних завдань на новому, більш високому якісному рівні в межах певної спеціальності.
Вихідні дані сертифіката: Сертифікат DS № 314-13/10-03/15.05.2017 НДЦ «Лукомор’є» ОАСУ ІА НАН України
Навчальні  дисципліни, які викладаєІсторія стародавнього сходу та античності
Археологічне краєзнавство
Степового Побужжя Степове Побужжя в добу бронзи
Організація краєзнавчо-туристичної роботи 
Виробнича (польова) археологічна практика

Робочі програми навчальних дисциплін
Членство  у  редакційних  колегіях  фахових видань тощоЧлен редколегії журналу «Емінак» (категорія Б) https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/about/editorialTeam   

Досвід  виконання  грантових  програм,  наукових  досліджень  і  розробок  за  рахунок  коштів  державного  бюджету  України, госпдоговірних тем

РокиКатегорія робіт (гранти, госпдоговори…)Джерело надходжень (загальний, спеціальний фонди)Замовник (реквізити)
2018Науково-технічні послуги в галузі інженерії. Госпдоговор Договір № 1-Т від 25.05.2018 ID UA-2018-05-14-000724-b.спеціальний фондУправління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. 54017 м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 22/12. Тел.: 37-03-09
2019Науково-технічні послуги в галузі інженерії. Госпдоговор Наказ ректора МНУ № 352 від 20.08.2019спеціальний фондДержавне підприємство «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України 04210, м. Київ (044) 337-59-27.
2019Науково-технічні послуги в галузі інженерії. Госпдоговор Наказ ректора МНУ № 423 від 02.10.2019.  спеціальний фондДержавне підприємство «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України 04210, м. Київ (044) 337-59-27  
2019Науково-технічні послуги в галузі інженерії. Госпдоговор Наказ ректора МНУ № 473/484; від 04.11.2019.//11.11.2019спеціальний фондДержавне підприємство «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України 04210, м. Київ (044) 337-59-27  
2019Науково-технічні послуги в галузі інженерії. Госпдоговор Наказ ректора МНУ № № 514, від 02.12.2019.спеціальний фондДержавне підприємство «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України 04210, м. Київ (044) 337-59-27
2020Науково-технічні послуги в галузі інженерії. Госпдоговор Наказ ректора МНУ на відкриття теми № 252, від 03.07.2020. Наказ ректора МНУ на виконання теми № 253, від 06.07.2020.спеціальний фондДержавне підприємство «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України 04210, м. Київ (044) 337-59-27  
2020Науково-технічні послуги в галузі інженерії. Госпдоговор Наказ ректора МНУ відкриття теми № 309, від 02.09.2020. виконання теми № 310, від 02.09. 2020.спеціальний фондВиконавчий комітет Миколаївської міської ради 54001, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20,  
2020Науково-технічні послуги в галузі інженерії. Госпдоговор Наказ  ректора МНУ імені В.О. Сухомлинського від 27.11.2020 р. № 467спеціальний фондДержавне підприємство «НДЦ «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України 04210, м. Київ (044) 337-59-27  
2021  Науково-технічні послуги в галузі інженерії. Госпдоговор  спеціальний фондБО Благодійний фонд Ольвійський меценат родини Крапівіних. 43463362 Тел..050 444 0562 01133, м. Київ Бульвар Дружби народів, будинок 23  

Наукові публікації

Публікації у наукометричних базах Scopus та Web of Science 
Shifts in the Genetic Landscape of the Western Eurasian Steppe Associated with the Beginning and End of the Scythian Dominance // Current Biology 29, 1–12 July 22, 2019 ª 2019 Elsevier Ltd. Посилання: https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.06.019.
Scopus
Клад бронзовых изделий из укреплённого поселения Дикий Сад // Stratum plus. № 2. 2019. Археология и культурная антропология. ВРАЖДА И ВАДЖРА: СИЛА И СЛАВА ПРАИСТОРИИ. – С. 121-160 Посилання: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209910248
Scopus
Публікації у періодичних  виданнях  країн  ОЄСР
Nowe badania archeologiczne na grodzisku Dziki Sad z konca epoki brazu / Kiryl W. Gorbenko // BADANIA ARCHEOLOGICZNE W POLSCE SRODKOWOWSCHODNIEJ, ZACHODNIEJ BIALORUSI I UKRAINIE W ROKU 2014: Streszczenia referatow ХХХІ Konferencje / pod redakcjea: Anny Zakoscielnej.  INSTYTUT ARCHEOLOGII UMCS W LUBLINIE MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE. – Lublin, 2015. – Р. 32 – 33.
Країна: Польща
Nowe badania archeologiczne na terenie grodziska Dziki Sad w 2015 r. / Kirylo Gorbenko // BADANIA ARCHEOLOGICZNE W POLSCE SRODKOWOWSCHODNIEJ, ZACHODNIEJ BIALORUSI I UKRAINIE W ROKU 2015: Streszczenia referatow ХХХІІ Konferencje / pod redakcjea: Anny Zakoscielnej.  INSTYTUT ARCHEOLOGII UMCS W LUBLINIE MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE. – Lublin, 2016. – Р. 24.
Країна: Польща
Badania grodzisku Dziki Sad w 2016 r. / Kirylo Gorbenko // Badania archeologiczne w Polsce srodkowowschodniej, zachodniej Bialorusi i Ukrainie w roku 2016: Streszczenia referatow ХХХІII Konferencje / pod redakcjea: Anny Zakoscielnej.  Instytut archeologii UMCS w Lublinie muzeum lubelskie w Lublinie. – Lublin, 2017. – Р. 26-27.
Країна: Польща
Badania grodzisku Dziki Sad / Kirylo Gorbenko // Badania archeologiczne w Polsce srodkowowschodniej, zachodniej Bialorusi i Ukrainie w roku 2017: Streszczenia referatow ХХХІV Konferencje / pod redakcjea: Anny Zakoscielnej.  Instytut archeologii UMCS w Lublinie muzeum lubelskie w Lublinie. – Lublin, 2018. – Р. 23.
Країна: Польща
Dataset of the Volkswagen Fond Project no. 90 216 «Early mounted nomads and their vessels Ceramic analysis project aimed at supporting the reconstruction of socio-economic conditions in mobile populations north of the Black Sea between 1100 and 600 BC». Publication date: October 29, 2019
Країна: Німеччина https://doi.org/10.5281/zenodo.3521608
Публікації в фахових виданнях категорій А та Б
Укріплене поселення (городище) епохи фінальної бронзи Дикий Сад у місті Миколаєві / Кирило Горбенко // Краєзнавство. Науковий журнал. 1 (102) 2018. – Київ, 2018. 222 с.–С.6–20.
Категорія видання: Б
Залишки будівельних споруд «цитаделі» городища Дикий Сад Старожитності Лукомор’я 2020-08-08 | journal-article Посилання: DOI: 10.33782/2708-4116.2020.1.9
Категорія видання: Б
Приміщення № 25 городища Дикий СадEminak 2020-04-07 | journal-article Посилання: DOI: 10.33782/eminak2020.1(29).396
Категорія видання: Б
Pottery from the Defensive Moat of “Citadel” Site of Dykyi Sad Hillfort Archaeology 2019-06-18 | journal-article Посилання: DOI: 10.15407/archaeologyua2019.02.019
Категорія видання: Б
Структура та характер приміщення № 21 городища Дикий Сад Eminak 2019-04-07 | journal-article Посилання: DOI: 10.33782/eminak2019.1(25).208
Категорія видання: Б
The Pottery of the “Citadel” Site of Dykyi Sad HillfortArchaeology 2018-12-20 | journal-article Посилання: DOI: 10.15407/archaeologyua2018.04.028
Категорія видання: Б
Будівельні споруди південної частини «цитаделі» городища Дикий Сад Eminak 2021-03-31 | journal-article Посилання: DOI: 10.33782/eminak2021.1(33).491
Категорія видання: Б

Навчально-методичні праці 

Історія рідного краю : Миколаївщина : навчальний посібник / М. М. Шитюк (кер. авт. кол.), О.О. Баковецька, Н. М. Буглай, К. В. Горбенко та ін.. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 628 с. – С. – 6-62.
Істоpія стаpодавнього світу (Гpеція та Pим) : навчально-методичний посібник для студентів вищих закладів освіти / Н. О. Pижева, К. В. Гоpбенко, В.В. Кузовков, Д. В. Філатов. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – 229 с. Режим доступу
«Історія стародавнього світу (доба первісності)». Навчально-методичний посібники PDF Сайт університету http://library.mdu.edu.ua/page_lib.php
Історія стародавнього світу (Греція та Рим) Навчально-методичний посібники PDF Сайт університету http://library.mdu.edu.ua/page_lib.php
Історія Стародавнього світу (доба первісності): Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.О. Рижева,К.В. Горбенко, В.В. Кузовков, Д.В. Філатов. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – 185 с. Режим доступу
Історія Стародавнього Сходу : навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти / Н. О. Рижева, К. В. Горбенко, В.В. Кузовков. – Миколаїв, 2019. – 247 с. Режим доступу
Історія стародавнього Сходу. Навчально-методичний посібники PDF Сайт університету. https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=Історія+стародавнього+Сходу+Горбенко%2C+Кузов Кузовков&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Історія Степового Побужжя: Від найдавніших часів до кінця XVIII століття. /  Михайлович Г.І., Горбенко К.В., Господаренко О.В., Смирнов О.І., Кузовков В.В.  – Миколаїв: Видавництво Ірини Гудим, 2019. – 248 с. Бібліотека МНУ імені В.О. Сухомлинського
  Відзнаки та нагороди  Рік  
1Обласна премія імені М.М. Аркаса в номінації «Археологічні дослідження та збереження культурно-історичної спадщини»2006
2Похвальний лист міського Голови (за наукові досягнення)2007
3Почесна грамота Міністерства освіти і науки2007
4Почесне звання «Городянин року 2007» у номінації Наука2008
5Грамота міського голови за наукові досягнення2009
6Знак «Відмінник освіти України» № 873212010
7Почесна Грамота Миколаївської обласної державної адміністрації за плідну працю, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у вітчизняну науку2013
8Медаль «За сприяння правоохоронним органам» у сфері збереження пам’яток історії  посвідчення № 5142014
9Почесна відзнака «За заслуги перед містом Миколаїв». Розпорядження від 03.04.2015 № 60 р; Почесний краєзнавець України2016
10Диплом переможця Х обласного конкурсу «Краща Миколаївська книга» у номінації «Краще учбове видання та підручники» (у складі авторського колективу Історія рідного краю : Миколаївщина : навчальний посібник – Миколаїв : Іліон, 2015. – 628 с.2016
11Звання Найкращий Миколаївець у номінації наука та освіта2016
12Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення»2018
13Диплом переможця ХІ обласного конкурсу «Краща Миколаївська книга» у номінації «Краще учбове видання та підручники» (у складі авторського колективу) Історія Степового Побужжя: Від найдавніших часів до кінця XVIII століття – Миколаїв: Видавництво Ірини Гудим, 2019. – 248 с.2020
14Авторське свідоцтво № 96811 Навчальний посібник «Історія Степового Побужжя: від найдавніших часів до кінця ХVIII століття» (у складі авторського колективу).  2020