Дмитрук Ірина Миколаївна

Дмитрук І. М.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат юридичних наук, доцент

 Спеціальність: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

 Тема дисертації: Правові відносини між учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні

 Коло наукових інтересів: розробка теми «Адаптація українського законодавства в умовах глобалізаційних процесів».

 е-mail: borbich2013@gmail.com

 

Дисципліни:

 1. Трудове право;
 2. Основи юриспруденції трудової та пенсійної галузі права(НМК)
 3. Трудове право і основи підприємницької діяльності(НМК);
 4. Конституційне та адміністративне право;
 5. Теорія та методика правового навчання;
 6. Теорія та методика правового виховання;
 7. Теорія та методика правового навчання та виховання;
 8. Історія держави і права України.

 Робочі програми навчальних дисциплін

Комплект завдань для перевірки самостійної роботи студентів з дисц. Трудове право та підприємницька діяльність

Комплект завдань для перевірки самостійної роботи студентів з дисц. Основи юриспруденції трудової та пенсійної галузей права

Основні публікації:

 1. Громадський вплив на регулювання бюджетного процесу місцевого рівня // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami. – 2014» Volume7/ Pravo.: Przemyśl. Nauka I studia – 104str.
 2. Дмитрук І.М. Основи земельного права України: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Історія*» / І.М. Дмитрук, О.Ю. Шличек, І.М. Дмитрук. – Миколаїв – 2014. – 186 с.
 3. Актуальні питання правового забезпечення місцевих бюджетів у ході проведення бюджетної та податкової реформ // Матеріали Четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Ekonomiczne I prawne wyzwania roku 2015». – Львів: Національна академія наукового розвитку – Том 1. – 280с.
 4. Децентрація в контексті розбудови територіальних громад// Матеріали XI Міжнародної науков інтернет-конференції 16-18 грудня 2014 року «Україна наукова». – Частина 2. – Київ. – 2014. – 112с.
 5. Роль громадськості в контексті регулювання бюджетного процесу // Сборник научных трудов. Материалы ІІ Международной научно-практической конференции (16-17 апреля 2010 года) / Отв. за вып. Поляков И.И. – Симферополь: КРП «Крымучпедгиз», 2010. – С. 162 – 164.
 6. Правові відносини між учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні [Монографія]// І.М. Дмитрук – Миколаїв: Видавництво «Іліон». – 2015. – 297с.
 7. Правове регулювання інформаційної безпеки в Україні// Молодий вчений №6 (21) червень 2015 року – С.123-128. Міжн. Наук. – метр. База даних Index Copernicus International, HeinOnline. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/6/58.pdf
 8. Щодо питання теоретичної визначеності правового регулювання поняття інформаційної безпеки// Інформація і право – №2(14). – 2015. –С.47-52. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ippi.org.ua/dmitruk-im-do-pitannya-teoretichnoi-viznachenosti-pravovogo-regulyuvannya-vidnosin-u-sferi-informats
 9. Адміністративно-територіальна реформа в Україні у контексті поняття «децентралізація»// Порівняльно-аналітичне право – №5. – 2015. Міжн. Наук. – метр. База даних Index Copernicus International [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/5_2015/54.pdf
 10. Сучасні шляхи розвитку транскордонного співробітництва// Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Юридична наука та практика: виклики сучасних євро інтеграційних процесів» – м. Братислава, Словацька Республіка, 27-28 листопада 2015 року.
 11. Деякі особливості правового статусу волонтерів за українським законодавством/ Дмитрук І.М., Кіщак Ю.І.// Журнал східноєвропейського права. Електронне фахове видання. – 2016. – №24. – С. 26-31. Міжн. Наук. – метр. База даних Index Copernicus International, HeinOnline[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/02/dmytruk_kushchak_24.pdf
 12. Основи земельного права України: Навчально-методичний посібник / І.М. Дмитрук, О.Ю. Шличек. – Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика». -2016 – 132 с.
 13. Особливості правового регулювання порядку припинення трудового договору, передбачені проектом Трудового кодексу України// Дмитрук І.М., Шличек О.Ю.// Zbotnik prispevkov z medzinarodna vedecko-prakticka konferencia Priority a strategie pre rozvoj pravnej vedy vo svete vedy/ 28-29 oktobra 2016/: Vysoka skola Danubius, Sladkovicovo, 2016. – c. 102-105.
 14. Спірні питання, пов’язані з укладанням адміністративного договору/ Дмитрук І.М.// Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2017. – № 2. Міжн. Наук. – метр. База даних International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF).

 

Міжнародна діяльність:

Проходила стажування в м. Ополе, Польща влітку 2017 року (Certificate №5990 about
Scientific Training and Advanced Skills in The Academy of Management and Administration).