Дмитрук Ірина Миколаївна

Дмитрук І. М.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат юридичних наук, доцент

 Спеціальність: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

 Тема дисертації: Правові відносини між учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні

 Коло наукових інтересів: розробка теми «Адаптація українського законодавства в умовах глобалізаційних процесів».

 е-mail: borbich2013@gmail.com

Список наукових публікацій

Дисципліни:

  1. Трудове право;
  2. Основи юриспруденції трудової та пенсійної галузі права(НМК)
  3. Трудове право і основи підприємницької діяльності(НМК);
  4. Конституційне та адміністративне право;
  5. Теорія та методика правового навчання;
  6. Теорія та методика правового виховання;
  7. Теорія та методика правового навчання та виховання;
  8. Історія держави і права України.

 Робочі програми навчальних дисциплін

Комплект завдань для перевірки самостійної роботи студентів з дисц. Трудове право та підприємницька діяльність

Комплект завдань для перевірки самостійної роботи студентів з дисц. Основи юриспруденції трудової та пенсійної галузей права

Міжнародна діяльність:

Проходила стажування в м. Ополе, Польща влітку 2017 року (Certificate №5990 about
Scientific Training and Advanced Skills in The Academy of Management and Administration).