Робочі програми навчальних дисциплін

РП_Археологія та давня історія України_104Б, 104К

РП_Історія стародавнього Сходу та античності_104Б, 104К

РП_Джерелознавство. Археологічне матеріалознавство_534 гр.

РП_Методика польових археологічних досліджень_534 гр.

РП_Степове Побужжя в епоху бронзи_634 гр.