Нефьодов Дмитро Валерійович

Науковий ступінь, вчене звання: Доктор історичних наук, в. о. доцента кафедри історії

Освіта: повна вища (2010 р.). Магістр. Миколаївський державний університет імені  В. О. Сухомлинського.

Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Історія.

Кваліфікація: Магістр педагогічної освіти, викладач історії

Науковий ступінь, вчене звання: доктор історичних наук

Спеціальність: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Тема кандидатської дисертації:

«Рух Опору в Південній Україні в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1944 рр.): історіографія проблеми».

Захист: 11.01.2013 р. Спеціалізована вчена рада К 29.053.06

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Тема докторської дисертації:

«Робітничий клас УРСР в повоєнне двадцятиріччя (1946–1965 рр.): історіографія проблеми».

Захист: 30.11.2018 р. Спеціалізована вчена рада Д 17.051.01

Запорізький національний університет

 

Коло наукових інтересів:

Новітня історія України, Друга світова війна, рух Опору, українське робітництво, повоєнна відбудова, українська промисловість, соціальна історія, історіографія

 

Наукова діяльність:

автор 97 наукових праць, у тому числі 6 монографій (3 у співавторстві), 2 навчально-методичних посібників (у співавторстві), хрестоматії.

Список наукових публікацій

Підвищення кваліфікації:

Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання університетів. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти НАПН України. 11.01.2016 – 10.06.2016 рр. 210 год./7 кредитів.

Міжнародна діяльність:

Історики української діаспори про робітництво УРСР повоєнного двадцятиріччя (1946–1965 рр.). International scientific conference «Modernization of educational system: world trends and national peculiarities»: Conference Proceedings, February 23rd. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. P. 41–44.

Дисципліни:

Історія та культура України

Нова історія України

Новітня історія України

e-mail: nefyodovdv@gmail.com