Практична підготовка студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія), освітній ступінь “Бакалавр”

Археологічна виробнича практика (польова)

Програма практики 

Методичні рекомендації щодо проходження практики 

Критерії оцінювання 

Зразки звітної документації 

Етнографічно-краєзнавча навчальна практика

Програма практики 

Методичні рекомендації щодо проходження практики 

Критерії оцінювання 

Зразки звітної документації 

Навчальна практика з педагогіки 

Програма практики 

Методичні рекомендації щодо проходження практики 

Критерії оцінювання 

Зразки звітної документації

Навчальна практика з методики навчання історії та правознавства 

Програма практики 

Методичні рекомендації щодо проходження практики 

Критерії оцінювання 

Зразки звітної документації

Навчальна практика з правознавства 

Програма практики 

Методичні рекомендації щодо проходження практики 

Критерії оцінювання 

Зразки звітної документації 

Педагогічна виробнича практика

Програма практики 

Методичні рекомендації щодо проходження практики 

Критерії оцінювання 

Зразки звітної документації