Практична підготовка студентів спеціальності 032 Історія та археологія, освітній ступінь “Бакалавр”