Матеріали конференцій


АРКАСІВСЬКІ ЧИТАННЯ

Аркасівські читання: історичні та краєзнавчі дослідження: виклики та перспективи. Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції (21-23 травня 2021 р.). Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2021. 119 с.

Аркасівські читання: гуманітарні дослідження в Європі на сучасному етапі розвитку науки. Матеріали Х Міжнародної наукової конференції (1-2 червня 2020 р.). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2020. – 144 с.

Аркасівські читання: історична наука на сучасному етапі розвитку української державності. Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції (10-11 травня 2019 р.). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019. – 134 с.

Аркасівські читання: історичні дослідження на сучасному етапі розвитку гуманітарної науки: матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції (27-28 квітня 2018 р.). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – 180 с.

Аркасівські читання: історичні дослідження на сучасному етапі розвитку гуманітарної науки: матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції (26 квітня 2017 р.). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – 144 с.

Аркасівські читання: історико-археологічні та етнологічні дослідження у контексті гуманітарного розвитку європейського суспільства : матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (15-16 квітня 2016 р.). – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 148 с.


ІСТОРИЧНІ МІДРАШІ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР*Я


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРАЇН СВІТУ

Актуальні проблем розвитку країн світу: історія та сучасність: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів 30 квітня 2015 року до 40-річчя історичного факультету / за заг. ред. Н. М. Буглай. — Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. — 361 с.

Актуальні проблеми країн світу в контексті становлення та розвитку української державності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів 29 квітня 2016 року до 25-річчя незалежності України та 40-річчя історичного факультету / за заг. ред. Н. М. Буглай]. — Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. — 136 с.

Актуальні проблеми розвитку країн світу: історія і сучасність : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя проголошення Української Народної Республіки (м. Миколаїв, 11-12 травня 2017 року) / за заг. ред. Н. М. Буглай. — Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. — 182 с.

Актуальні проблеми розвитку країн світу: історія і сучасність: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського (м. Миколаїв, 11 травня 2018 року) / за заг. ред. Н. М. Буглай. — Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. — 156 с.