Наукові проблемні групи

Українська революція 1917-1921 рр. джерелознавчий та регіональний аспекти.

Керівникд. іст. н., доцент кафедри історії Пархоменко В.А.

Мета – аналіз історіографії та джерелознавчої бази проблеми, зокрема джерел особового походження; дослідження особливостей перебігу Української революції 1917-1921 рр. на Миколаївщині.

Склад:

2018 рік:  Паролов В.С. (214 гр.), Полянічкіна А.Г. (214 гр.)

2019 рік: Паролов В.С. (314 гр.), Українцева О.О. (314 гр.)

2020 рік: Беляєва К.О. (314 гр.), Маснюк В.Р. (314 гр.), Українцева О.О. (314 гр.)

2021 рік: Беляєва К.О. (414 гр.), Маснюк В.Р. (414 гр.), Українцева О.О. (414 гр.), Кучерявенко Д.В. (514 гр.), Назарова Ю.О. (514 гр.)


Актуальні проблеми новітньої історії (з 2021 р.)

Керівникд.і.н., в.о. професора кафедри історії Буглай Н.М.

Метаорганізація наукової діяльності та залучення студентів до виконання наукових робіт, розвитку наукового мислення і творчого підходу до вирішення теоретичних проблем з новітньої історії (історичний та педагогічний контекст).

Склад: 

Ковалевич Д.О. (2021 р.), 

Кабаль М.В. (2021 р.), 

Маснюк В.Р. (2021 р.)