Практична підготовка здобувачів спеціальності 032 Історія та археологія, освітньо-науковий ступінь “Доктор філософії (PhD)”


Положення про асистентську практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії


Асистентська практика у закладах вищої освіти

Програма практики