КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти пропонуються наступні дисципліни за вибором.
Здобувач обирає 1 дисципліну на 3 навчальний семестр та 2 дисципліни на 4 навчальний семестр.
Обрані назви вибіркових дисциплін фіксуються у відповідній заяві здобувача.

2020-2021 н.р.

2021-2022 н.р.

2022-2023 н.р.

2023-2024 н.р.

Також нагадуємо, що відповідно до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в МНУ імені В.О. Сухомлинського здобувачі освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти мають право обирати дисципліни з інших програм та рівнів підготовки.

З преліком можна ознайомитися за посиланням http://mdu.edu.ua/?page_id=36547