Захист двох кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук!

29 березня 2017 р. в Миколаївському національному університеті ім. В.О. Сухомлинського на засіданні спеціалізованої вченої ради К 38.134.01 відбувся успішний захист двох кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Перший дисертант: Івацький Владислав Іванович. Тема дисертаційного дослідження: «Формування історичної самосвідомості грецької спільноти українського Приазов’я (кінець XVIII – початок ХХІ ст.)».

Науковий керівник: д. іст. наук, професор Пономарьова Ірина Семенівна (Маріупольський державний університет).

Офіційні опоненти: д. іст. наук, професор Якубова Лариса Дмитрівна (Інститут історії України НАН України),

д. іст. наук, професор Константінова Вікторія Миколаївна (Бердянський державний педагогічний університет).

Другий дисертант: Павленко Юлія Олександрівна. Тема дисертаційного дослідження: «Миколаївщина в другій половині 60-х – на початку 90-х років ХХ ст.»

Науковий керівник: д. іст. наук, професор Шитюк Микола Миколайович (Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського). Офіційні опоненти: д. іст. наук, професор, член-кореспондент НАН України Даниленко Віктор Михайлович (Інститут історії України НАН України),

к. іст. наук, доцент Каганов Юрій Олегович (Запорізький національний університет).

Вітаємо з вдалим захистом, бажаємо швидкого отримання дипломів,  щасливої долі та творчих здобутків на історичній ниві!

Please follow and like us: