Конференція на тему «Молодежь и религия в современном мире – VIII»

13

19 квітня 2017 р. в приміщенні конференц-залу Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова відбулася закордонна конференція на тему «Молодежь и религия в современном мире – VIII» за участю професорсько-викладацького складу і студентів Брестського державного університету імені О. С. Пушкіна, Республіка Білорусь, факультету морського права  Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова та кафедри правознавства Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

9

Найбільшу зацікавленість викликали доповіді у пленарному засіданні завідуючої кафедри теорії та історії держави і права факультету морського права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова канд. юрид. наук, доц. Т. М. Федоренко, завідуючого кафедрою правознавства Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського д-р юрид. наук проф. О. А. Кириченка, який виступив зі спільною доповіддю зі студенткою п’ятого курсу Н. С. Арутюнян про новітню доктрину правового статусу соціо суб’єктів , та доцента цієї ж кафедри канд. юрид. наук  І. М. Дмитрук, яка представила доповідь у співавторстві зі студенткою А. В. Петровою про проблеми секуляризації.

6

З повною версією цих та інших доповідей українських учасників можна ознайомитися за посиланням:

(Завантажити файл).

Please follow and like us: