Звітна конференція виробничої педагогічної практики: 5 курс

Відповідно до навчального плану у студентів магістратури спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) проходила виробнича (педагогічна) практика у ЗЗСО.

Термін проходження практики: з 01 по 27 лютого 2021 року

Завдання практики: поглиблення і закріплення теоретичних знань студентів з історії; формування вміння застосовувати набуті знання з психолого-педагогічних дисциплін на практиці; опанування студентами-практикантами сучасними технологіями навчання і виховання у старшій школі; вироблення у майбутніх вчителів педагогічних умінь і навичок (планування і проведення уроків різних типів, підготовка наочності, проведення консультацій щодо написання рефератів, організація індивідуальної роботи з учнями старшої школи, проведення виховних заходів); здобуття навичок самостійної педагогічної діяльності, формування педагогічної свідомості, елементів творчості і професійно значущих якостей особистості; розвиток потреби у педагогічній самоосвіті та постійному самовдосконаленні; ознайомлення з сучасним станом навчально-виховної роботи з учнями старшої школи в різних типах шкіл; формування у студентів-практикантів творчого дослідницького підходу до майбутньої професійної діяльності в умовах змішаного та дистанційного навчання за допомогою сучасних інтернет-сервісів, мобільних додатків та онлайн-платформ, зокрема Google-Classroom.

Основне завдання практики досягнуто, про що і прозвітували студенти 3 курсу на звітній конференції 12.03.2021 року.

Під час звітної конференції обговорили основні проблеми організації навчального процесу у 10-11 класах в умовах змішаного та дистанційного навчання, складнощі при розробці наочності і методичного супроводу уроку саме для учнів старшої школи. Крім того студенти продемонстрували розробки власних уроків та наповнили скриню «Вражень з практики» та скриню «Побажань, щодо вдосконалення практичної підготовки студентів».

Please follow and like us: