ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВО НАДАНО НОВИЙ СТАРТ

22-23 квітня в Навчально-науковому інституті історії, політології та права відбулася міжнародна науково-практична конференція «Чорноморське регіональне співробітництво в контексті процесів європейської інтеграції». Робота у ній здійснювалася у формі пленарного та секційних засідань. На пленарному засіданні виступили: Генеральний консул Республіки Болгарія в м. Одеса Дімітр Тучков; перший проректор Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, доктор економічних наук, доцент В.І. Криленко; доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, Н.О. Ніколаєнко; доктор історичних наук, доцент, радник голови Болгарської академії наук Велін Асенов Аргатскі, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та менеджменту освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, Т.В. Стройко; доктор політичних наук, професор Миколаївського національного аграрного університету В.О. Ханстантинов; кандидат політичних наук. доцент Чорноморського державного університету імені Петра Могили В.М. Ярошенко.На пленарному засіданні було озвучено вітання від співорганізатора конференції директора Чорноморського інституту (м. Бургас, Республіка Болгарія) – Марусі Любчевої.
У роботі конференції взяли участь понад 50 науковців, серед яких 10 представників із 5 держав.
Актуальність проблеми пов’язана із необхідністю дослідити характер і вектори міжнародних відносин та безпекових процесів в країнах Чорноморського регіону, сформулювати висновки щодо шляхів підтримки стабільності в регіоні, розвитку співробітництва як на міждержавному так і багатосторонньому рівнях, виробити наукові рекомендації відносно оптимізації взаємодії України з причорноморськими державами, формування ефективної моделі забезпечення національної безпеки України в регіоні.
Сьогодні Чорноморський регіон географічно охоплює держави, що входять до різних політичних та військових об’єднань, що спричинене як специфікою цивілізаційної ідентифікації, відмінною філософією державотворчих процесів причорноморських країн, так й інтернаціоналізацією політичних процесів, криз і конфліктів у даному геополітичному ареалі. Через це на початку ХХІ ст. він став ареною зіткнення геополітичних інтересів причорноморських країн і позарегіональних держав. Неспровокована військова агресія Росії проти України у 2014-2015 р., анексія українського Криму, фактична окупація сходу України довели, що створені до цього регіональні й глобальні механізми підтримки безпеки і миру нездатні ефективно протидіяти викликам і загрозам нового покоління. Тож визначення оптимальних моделей та шляхів протидії деструктивним впливам, традиційним і новим загрозам у Чорноморському регіоні сприятиме розбудові України як суверенної, демократичної, правової та економічно стабільної держави.
До того ж, на сьогоднішній день в Україні не існує достатнього ані теоретичного, ані практичного досвіду та алгоритму протидії сучасним викликам безпеці, пов’язаним із війнами нового покоління, якою по суті є гібридна війна Росії проти України. Враховуючи дані обставини розробка та втілення ефективної моделі протидії викликам гібридної війни в Чорноморському регіоні сприяла б конструктивній боротьбі з деструктивними впливами в цілому в Україні, сприяла б гармонізації політичних процесів в нашій державі.

Please follow and like us: