Всеукраїнська (онлайн) науково-практична конференція «Сучасна освіта: проблеми, реалії та перспективи»

29 квітня 2021 р. у Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського відбулась Міжрегіональна науково-практична онлайн-конференція «Сучасна освіта: проблеми, реалії та перспективи». Організатором конференції виступила кафедра історії факультету педагогіки та психології МНУ імені В.О. Сухомлинського. 

Оргкомітет конференції представлений провідними ученими України у галузі педагогічних та історичних наук. До роботи конференції залучилося 93 учасника, що свідчить про актуальність запропонованої проблематики. Міжрегіональнийконтент склали викладачі, науковці здобувачі вищої освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка,Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Херсонського державного університету, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Білоцерківського національного аграрного університету, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, а також учителі м. Миколаєва.

Представлені на конференції доповіді розкривають проблемні питання сучасної освіти та визначають її перспективні напрями, представляють актуальні проблеми історичних досліджень вітчизняних науковців, висвітлюють зміст громадянської освіти в умовах реформування Нової української школи й виклики до підготовки вчителів в умовах модернізації освіти, а також особливості  організації дистанційного навчання, зупиняючись, у т.ч. на психологічному аспекті використання дистанційних технологій. Особливої уваги заслуговують питання сучасних передумов підготовки докторів філософії в Україні та європейському науковому середовищі, яким у ході конференції приділялось велике значення.

Please follow and like us: