Інформація про надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам закладів вищої освіти

Під час працевлаштування Ви маєте можливість отримати адресно-грошову допомогу.

Допомога надається випускникам вищих навчальних закладів (ОР «бакалавр», «магістр»), які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічногопрофілю та уклали на термін не менше як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою, надається одноразова адресна грошова допомога у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Випускники закладів вищої освіти денної форми навчання, які навчались за державним замовленням у державних та комунальних закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування, здобули ступінь магістра за спеціальностями галузі знань “01 Освіта/Педагогіка” або іншою спеціальністю і галуззю знань за освітньою програмою зі строком навчання 1 рік 4 місяці і завершили навчання у листопаді – грудні поточного календарного року, уклали відповідно до пункту 1 цього Порядку договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених органами управління освітою, включаються до списків одержувачів одноразової адресної грошової допомоги наступного календарного року.

Документи подається випускниками до 10 жовтня.

Для отримання одноразової адресної грошової допомоги необхідно подати такідокументи:

– заяву;

–договір про працевлаштування випускника вищого навчального закладу, який навчався за напрямом/спеціальністю педагогічного профілю за державним замовленням (у трьох примірниках за підписом та печаткою органу управління освітою (департаменту, управління, відділу, школи) та за підписом випускника);

– копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку, довідку (наказ)  про прийняття на роботу;

  • довідку з цього закладу освіти, яка підтверджує інформацію про те, що вони працюють на посаді педагогічного працівника, який забезпечує здобуття загальної середньої освіти;

–  копію паспорта;

–  копію ідентифікаційного коду;

–  копію документа про вищу освіту.

Нарахування допомоги здійснюється в університеті на підставі наказу.

Адресна грошова допомога надається один раз, в рік закінчення університету за ОР «бакалавр»  чи «магістр».

Документи подаються до відділу кадрів університету (каб. № 01.200).

Термін подання документів (відповідно до наказу МОН України).

Контактний телефон: (0512) 37-88-35.

Please follow and like us: