Акредитація-2022. Семінар-тренінг № 1

27 травня 2022 р. для гарантів освітніх програм та груп забезпечення проведено перший із серії семінарів-тренінгів щодо підготовки до успішної акредитації освітнії програм МНУ імені В.О. Сухомлинського у 2022-2023 н.р.

Семінар-тренінг № 1, присячений наступним питанням:
загальному огляду процесу проходженя акредитавції освітньої програми (Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи)

нормативно правова база процесу акредитації (Данік Н.В., керівник відділу ліценцування та акредитації).


заповнення відомостей самооцінювання та критерій 1 (Подгорна А.А., фахівець відділу ліценцування та акредитації).

До роботи долучилася і кафедра історії, зокрема гарант та група забезпечення освітньо програми “Історія та археологія” другого (магістерського) рівня Д.В. Нефьодов, Н.О. Рижева, Н.М.Буглай, Л.М. Хрящевська, Г.М. Маринченко.

Please follow and like us: