НАН України запрошує до участі в конкурсах наукових робіт

Національна академія наук України запрошує узяти участь у конкурсах наукових робіт, розробок і винаходів. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Учасники можуть долучитись до участі в трьох конкурсах:

– на здобуття премій для молодих учених і студентів закладів вищої освіти за найкращі наукові роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук;

– на здобуття премій імені видатних учених України;

– на здобуття Золотої медалі імені В. І. Вернадського Національної академії наук України.

За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія НАН України щороку присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів закладів вищої освіти. Премії присуджують окремим авторам або колективу авторів за найкращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи.

У конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, закладів вищої освіти віком до 35 років включно, студенти, а також аспіранти та студенти зарубіжних країн, які навчаються в наукових установах та закладах вищої освіти України.

Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2022 року.

Задля відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки України, Національна академія наук України присуджує премії імені видатних учених України.

Граничний термін подання роботи на конкурс – 1 листопада 2022 року.

У конкурсі на здобуття премій імені видатних учених можуть брати участь:

– дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їхньої постійної роботи;

– окремі особи, які працюють у наукових установах, закладах вищої освіти, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України;

– колективи авторів, які виконали запропоновану на здобуття премії роботу, якщо більшість авторів працює в наукових установах, закладах вищої освіти, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України.

У свою чергу для відзначення вчених за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та соціогуманітарних наук, на честь першого президента Української академії наук – видатного вченого, академіка Володимира Івановича Вернадського, а також з нагоди 85-річчя створення Академії Національною академією наук України було засновано Золоту медаль імені В. І. Вернадського.

Щорічно до дня народження академіка В. І. Вернадського присуджують дві золоті медалі – одна українському і одна зарубіжному вченому.

Граничний термін подання документів на конкурс – 12 листопада 2022 року. У конкурсі на здобуття Золотої медалі імені В. І. Вернадського можуть брати участь:

– дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їхньої постійної роботи;

– зарубіжні вчені;

– окремі особи, які працюють у наукових установах, закладах вищої освіти, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України.

Усі матеріали подаються на адресу: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, Президія Національної академії наук України.

Телефони для довідок: (044) 239-64-24; (044) 239-64-63.

За матеріалами МОН

Please follow and like us: